Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

FBB Gen III.

Predstavujeme budúcnosť pre laboratóriá - - Inovácia FBB - III. Generácia

Čítať ďalej...

Oslavujeme 30 rokov

Milí priatelia a partneri našej spoločnosti,
tento rok oslavujeme veľkolepé jubileum – 30 rokov od založenia našej spoločnosti.

Čítať ďalej...

SMART CR2000 control pre čisté priestory

SMART CR2000 control system sa úspešne aplikuje v rámci inštalácií čistých priestorov. Systém zvyšuje bezpečnosť, kvalitu a znižuje náklady..

Čítať ďalej...

EU GMP Annex 1 revízia 2022

Naše akreditované laboratórium, pre oblasť technológie čistých priestorov, zaisťuje validácie, meranie a kvalifikácie podľa novej revízie zásad správnej výrobnej praxe EU GMP Annex 1, vydanou Európskou komisiou v roku 2022

Čítať ďalej...

Mikrobiologicky bezpečnostný box MBB

Budúcnosť je tu. Nový bezpečnostný box s vyspelou technológiou, najvyšší trieda účinnosti. Nízka hlučnosť a vibrácie. Intuitívne ovládanie, vrátane vzdialeného ovládania. 

Čítať ďalej...

ANTIVIBRAČNÝ STÔL LFM-75

Najnovšie technické riešenie antivibračného stola s vynikajúcimi AV parametrami a súčasne vhodného aj do čistých priestorov podľa ISO 14644 a laboratórií, , vrátane IVF.

Čítať ďalej...

Laminárný box pre mikromanipuláciu FBB-R-IVF

S radosťou oznamujeme, že v rámci portfólia IVF ponúkame ucelené riešenie pre mikromanipuláciu (ISCI / IMSI).

Čítať ďalej...

Úspešná recertifikácia poďla STN EN ISO 9001:2016

Naša spoločnosť úspešne obhájila, počas recertifikačného auditu, funkčnosť systému manažérstva kvality.

Čítať ďalej...

Pracovné dni radiofarmaceutické sekcie nukleárnej medicíny 2018

Jedno z tém uplynulých pracovných dní radiofarmaceutické sekcie nukleárnej medicíny konanej na Máchovom jazere, ktorých sme sa zúčastnili, boli požiadavky na priestory pre prípravu rádiofarmák s ohľadom na GMP, vychadzajúce z európskeho pokynu PE 010-4 PIC/S.

Čítať ďalej...

Certifikácia NBU pre prístup k utajovaným skutočnostiam

Tento mesiac sme úspešne absolvovali bezpečnostné previerky NBU a dostali certifikát o prístupe k utajovaným skutočnostiam. Certifikát nájdete v sekcii Na stiahnutie.

Čítať ďalej...