logo_new_simply Novinky | LABOX spol. s r.o.
State of the Art clean room technology

ANTIVIBRAČNÝ STÔL LFM-75

Najnovšie technické riešenie antivibračného stola s vynikajúcimi AV parametrami a súčasne vhodného aj do čistých priestorov podľa ISO 14644 a laboratórií, , vrátane IVF.

Čítať ďalej...

Laminárný box pre mikromanipuláciu FBB-R-IVF

S radosťou oznamujeme, že v rámci portfólia IVF ponúkame ucelené riešenie pre mikromanipuláciu (ISCI / IMSI).

Čítať ďalej...

Úspešná recertifikácia poďla STN EN ISO 9001:2016

Naša spoločnosť úspešne obhájila, počas recertifikačného auditu, funkčnosť systému manažérstva kvality.

Čítať ďalej...

Pracovné dni radiofarmaceutické sekcie nukleárnej medicíny 2018

Jedno z tém uplynulých pracovných dní radiofarmaceutické sekcie nukleárnej medicíny konanej na Máchovom jazere, ktorých sme sa zúčastnili, boli požiadavky na priestory pre prípravu rádiofarmák s ohľadom na GMP, vychadzajúce z európskeho pokynu PE 010-4 PIC/S.

Čítať ďalej...

Certifikácia NBU pre prístup k utajovaným skutočnostiam

Tento mesiac sme úspešne absolvovali bezpečnostné previerky NBU a dostali certifikát o prístupe k utajovaným skutočnostiam. Certifikát nájdete v sekcii Na stiahnutie.

Čítať ďalej...

Pracovné dni radiofarmaceutické sekcie nukleárnej medicíny 2017

Jedno z tém uplynulých pracovných dní radiofarmaceutické sekcie nukleárnej medicíny konanej v Třebíči, ktorých sme sa zúčastnili, boli požiadavky na priestory pre prípravu rádiofarmák s ohľadom na GMP, vychadzajúce z európskeho pokynu PE 010-4 PIC/S.

Čítať ďalej...

Rozšírenie služieb skúšobného laboratória

V rámci rozširovania služieb skúšobného laboratória novo zabezpečujeme validácie centrifúg, vrátane chladených centrifúg.

Čítať ďalej...

ISO 14644-1:2015

Naše akreditované laboratórium, pre oblasť technológie čistých priestorov, zaisťuje meranie podľa novej normy na čisté priestory EN ISO 14644-1:2015

Čítať ďalej...

ANALYTIKA 2016

Ďakujeme za vašu návštevu v našom stánku na veľtrhu Analytika 2016, zameranú na laboratórnu techniku a biotechnologie. Bolo nám potešením sa s Vami stretnúť a
súčasne si hovoriť o našich novinkách.

Čítať ďalej...

VYUŽITIE VZDIALENEJ POMOCI CEZ TEAMVIEWER

Pre vzdialenú pomoc sme novo zaviedli aj podporu pomocou aplikácie TeamViewer. Táto aplikácia umožňuje ako komunikáciu, tak aj vzdialené pripojenie na plochu Vášho počítača.

Čítať ďalej...