Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

ISO 14644:2015

Naše akreditované laboratórium, pre oblasť technológie čistých priestorov, zaisťuje meranie podľa novej normy pre čisté priestory EN ISO 14644-1:2015

Podľa potreby sú výsledky interpretované podľa EN ISO 14644, alebo GMP.