logo_new_simply Úspešná recertifikácia poďla STN EN ISO 9001:2016
State of the Art clean room technology

Úspešná recertifikácia poďla STN EN ISO 9001:2016

Naša spoločnosť úspešne obhájila, počas recertifikačného auditu, funkčnosť systému manažérstva kvality.

Počas auditu, ktorý vykonala celosvetovo uznávaná certifikačná organizácia ITI TÜV SUD, sme preukázali plnenie všetkých požiadaviek novej aktualizovanej normy STN EN ISO 9001:2016.