Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

Úspešná recertifikácia poďla STN EN ISO 9001:2016

Naša spoločnosť úspešne obhájila, počas recertifikačného auditu, funkčnosť systému manažérstva kvality.

Počas auditu, ktorý vykonala celosvetovo uznávaná certifikačná organizácia ITI TÜV SUD, sme preukázali plnenie všetkých požiadaviek novej aktualizovanej normy STN EN ISO 9001:2016.