logo Čisté priestory a laminárne boxy | LABOX spol. s r.o.
State of the Art clean room technology
O spoločnosti

Spoločnosť Labox je popredným výrobcom laminárnych boxov a dodávateľom investičných celkov technológie čistých priestorov.

Viac o spoločnosti tuv

Laminárne boxy a čisté priestory

V oblasti služieb pre čisté priestory ponúka profesionálny servis, údržbu, meranie a validáciu čistých priestorov, laminárnych boxov, vzduchotechniky, sterilizátorov, termostatov, inkubátorov, mrazničiek a ďalšie tepelnej techniky.

Pre čisté priestory (tj priestorov s riadenou čistotou vzduchu) ponúka kompletné zajistenie všetkých činností súvisiacich s danou investíciou tj od konkretizácie zadania cez spracovanie štúdie a realizačného projektu, získanie príslušných povolení, vlastnú realizáciu, uvedenie zariadenia do skúšobnej prevádzky až po kvalifikáciu a validáciu čistého priestoru a inštalovanej technológie a záručný aj pozáručný servis.

Laminárne boxy a čisté priestory Labox s.r.o.

25let-sk Čisté priestory a laminárne boxy | LABOX spol. s r.o.
Oznámenie
28. 11.
2018

Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2019

Many glad wishes for Christmas holiday, good luck to you and successful New Year 2019!
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 2019!
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
聖誕快樂 新年快樂

Čítať ďalej...
2. 10.
2018

Úspešná recertifikácia poďla STN EN ISO 9001:2016

Naša spoločnosť úspešne obhájila, počas recertifikačného auditu, funkčnosť systému manažérstva kvality.

Čítať ďalej...
8. 6.
2018

Pracovné dni radiofarmaceutické sekcie nukleárnej medicíny 2018

Jedno z tém uplynulých pracovných dní radiofarmaceutické sekcie nukleárnej medicíny konanej na Máchovom jazere, ktorých sme sa zúčastnili, boli požiadavky na priestory pre prípravu rádiofarmák s ohľadom na GMP, vychadzajúce z európskeho pokynu PE 010-4 PIC/S.

Čítať ďalej...