Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

Pracovné dni radiofarmaceutické sekcie nukleárnej medicíny 2018

Jedno z tém uplynulých pracovných dní radiofarmaceutické sekcie nukleárnej medicíny konanej na Máchovom jazere, ktorých sme sa zúčastnili, boli požiadavky na priestory pre prípravu rádiofarmák s ohľadom na GMP, vychadzajúce z európskeho pokynu PE 010-4 PIC/S.

Ako akreditované skúšobné laboratórium zaisťujeme profesionálnu validáciu aj monitoring čistého priestoru. Všetko vo svetových štandardoch platných pre výrobcov liečiv. V rámci toho, že sme skúsení špecialisti na technológie čistých priestorov, projektujeme a dodáváme jednak nové moderné laboratoria a taktiež dávame do súladu a zvyšujeme štandard aj už u zrealizovaných čistých priestorov, tak aby vyhovovali najnovším požiadavkám GMP (SVP) a Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Kontaktovať je nás možné priamo cez formulár na tomto odkaze. Ďalšie kontakty sú uvedené potom na tomto odkaze. Tešíme sa na naše spoločné stretnutie a spoluprácu. Neváhajte nás kontaktovať poradíme Vám vo Vašom zámere.