Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

Čisté priestory v zdravotníctve a farmácii 2014

Labox, dodávateľ komplexných riešení čistých priestorov, je partnerom konferencie "Čisté priestory v zdravotníctve a farmácii priestory v zdravotníctve a farmácii" priestory v zdravotníctve a farmácii" organizované v Prahe 30.januára a 26. - 27. februára 2014. Konferencia si kladie za cieľ informovať o aktuálnych požiadavkách, normách, technológií, materiáloch, monitoringu a ďalších otázok z odboru čistých priestorov.