logo_new_simply Rozšírenie služieb skúšobného laboratória
State of the Art clean room technology

Rozšírenie služieb skúšobného laboratória

V rámci rozširovania služieb skúšobného laboratória novo zabezpečujeme validácie centrifúg, vrátane chladených centrifúg.

Rozšírenie v oblasti merania sleduje náš zámer zastrešiť kompletné potreby našich klientov v oblasti laboratórneho vybavenia.