Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

Rozšírenie služieb skúšobného laboratória

V rámci rozširovania služieb skúšobného laboratória novo zabezpečujeme validácie centrifúg, vrátane chladených centrifúg.

Rozšírenie v oblasti merania sleduje náš zámer zastrešiť kompletné potreby našich klientov v oblasti laboratórneho vybavenia.