Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

Servis a údržba čistých priestorov

ČISTÉ PRIESTORY (LABORATÓRIA) VRÁTANE TECHNOLÓGIE (FACILITY MANAGEMENT)

servis a údržba čistých priestorov (laboratórií, a ďalších priestorov s riadenou čistotou vzduchu) vrátane s tým súvisiacích technológií. S ohľadom na požiadavky klienta a dôležitosti technológie je možné zaisťit aj službu 24 hodín 7 dní v týždni (24/7).

Komplexný facility management technológie čistých priestorov:

  • technická správa technológie
  • periodické prehliadky
  • opravy technológie
  • výmeny spotrebného materiálu
  • merania a validácia
  • technická podpora
  • koordinácia
  • revízie atď.
favicon_labox_lbxcon_500px1 Servis a údržba čistých prostor | LABOX
profesionálna správa technologických celkov
režim 24/7 vzdialená správa a servis
rýchla reakčná doba na nezhodné stavy technológie
dozorné centrum a hot-line

OPERAČNé SÁLY

servis a údržba operačných sál a ďalších priestorov s vysokou náročnosťou na časticovú a mikrobiálnu čistotu vzduchu. Vrátane výmeny vysoko účinných filtrov HEPA (ULPA), prípadne výmeny laminarizátorov (laminarizačná fólia nad operačnou zónou), následného zaregulovania systému vzduchotechniky a akreditované meranie a validácie (akreditácia skúšobného laboratória podľa EN/ISO 17025) podľa požiadaviek ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv ) a ďalších dozorných orgánov.

VZDUCHOTECHNIKA

servis a údržba celých systémov i samostatných častí. Meranie všetkých vzduchotechnických parametrov, zaregulovanie vzduchotechnických systémov.

LAMINÁRNÉ BOXY

U laminárnych boxov vykonávame validáciu a bežný servis (výmena spotrebného materiálu, HEPA filtrov, predfiltrov, žiariviek a pod). Vykonávame tiež dekontamináciu laminárnych boxov podľa EN 12469 parami formaldehydu. Zaisťujeme tak ako servis vlastných zariadení, tak aj zariadení od ostatných výrobcov.

Pred objednávkou servisných služieb odporúčame s nami servis vopred konzultovať (viď. kontakty alebo zaslať požiadavku cez webové rozhranie).