Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

SMART CR2000 control pre čisté priestory

SMART CR2000 control system sa úspešne aplikuje v rámci inštalácií čistých priestorov. Systém zvyšuje bezpečnosť, kvalitu a znižuje náklady..

Pôvodne riadiaci systém primárne vyvinutý na riadenie laminárnych boxov novej generácie FBB a MBB, našiel obrovské uplatnenie aj v čistých priestoroch. Pomáha ako pre ovládanie vzduchotechniky čistých priestorov, tak aj na zobrazenie stavu VZT, hlavných alarmov, dát z monitoringu, apod. Pomáha pri riadení vstupu osôb do priestorov, ku kontrole, a tým aj ďalšiemu zvýšeniu zaistenia kvality. CR2000 je možné ovládať aj vzdialene. Vzdialený prístup je možné výhodne využiť na servisné účely. Nasadenie tohto systému znižuje klientovi náklady, a skracuje čas pri niektorých servisných zásahoch. V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať. Radi vám tento systém predstavíme bližšie.

 

LABOX ESHRE2023 01

LABOX ESHRE2023 02

LABOX ESHRE2023 02