Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

Profil firmy

LABOX spol. s r.o.byla založená v roku 1993 v Prahe.

Prvou oblasťou sú dodávky investičných celkov v oblasti čistých priestorov (tj priestorov s riadenou čistotou vzduchu) pre farmáciu, zdravotníctvo, elektroniku, potravinárstvo, biotechnológiu, a ďalej vzduchotechniku pre aplikácie vo všetkých oblastiach použitia, apod na kľúč. Našim zákazníkom ponúkame kompletné zaistenie všetkých činností súvisiacich s danou investíciou tj od konkretizácie zadania cez spracovanie štúdie, získanie príslušných povolení, vlastnú realizáciu, uvedenie zariadenia do skúšobnej prevádzky až po kvalifikácii, a prípadne validáciu priestoru a inštalovanej technológie.
Druhou oblasťou je výroba a dodávky laminárnych boxov pre aplikácie vyžadujúce vysokú definovanú čistotu a laminárne prúdenie vzduchu v pracovnej oblasti. Pre tieto aplikácie sme navrhli a vyrábame širokú škálu, od stolných boxov pre lekárne a laboratóriá typu FBB, až po modulovú stavebnicu z modulov typu FBB Portal pre vytváranie väčších pracovných plôch a pre krytie technologických liniek. Posledná novinka sú boxy vyvinuté špeciálne pre centrá asistovanej reprodukcie, FBB120-IVF (a to ako verzia stolná, tak aj závesná).
Ďalej vyrábame a dodávame laminárne boxy typu biohazard, mikrobiologicky bezpečnostné boxy MB a biologickej izolátory IZO pre prácu s biologicky aktívnymi a toxickými látkami, ktoré predstavujú najvyššiu mieru zabezpečenia obsluhy a okolia pred možnou kontamináciou.
Do oblasti výroby patrí tiež vývoj neštandardných vzduchotechnických výrobkov z oblasti filtrácie vzduchu, napr filtre pre jadrovú energetiku a pod.
Kvalita výroby a dodávateľských činností je garantovaná certifikátom ISO 9001:2016, vystaveným spoločnosťou ITI TÜV.
Pre prácu s utajovanými faktmi sme, Národným bezpečnostným úradom, certifikovaní pre prístup k utajovaným informáciám do stupňa utajenia dôverné.

V rámci výrobnej činnosti poskytujeme aj servis a opravy laminárnych boxov, čistých priestorov a vzduchotechniky a to aj iných výrobcov a dodávateľov.

Treťou oblasťou činnosti firmy je oblasť meraní, validácií a kalibráciíPre tieto činnosti bola v rámci firmy vybudovaná:

a) akreditované skúšobné laboratórium, č.1313, akreditované ČIA podľa EN ISO/IEC 17025, zaisťujúce merania v nasledujúcich oblastiach:

 • meranie mikroklimatických a vzduchotechnických parametrov
 • kvalifikácie a validácia čistých priestorov, laminárnych boxov, operačných sál a iných priestorov s riadenou čistotou vzduchu
 • merania v oblasti filtrácie aerosólov
 • kvalifikácie a validácia tepelných zariadení (sterilizátorov, autokláv, stolových aj komorových chladničiek, mraziacich zariadení, inkubátorov)

b) kalibračné laboratórium, ktoré zaistuje:

 • kalibrácia počítačov častíc
 • kalibrácia nefelometrov (aerosólových fotometrov)

VÝBER REFERENCIÍ

 • Státní zdravotní ústav Praha
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha
 • Slovenská Akadémia Vied
 • IMUNA PHARM, a.s.
 • Fakultná nemocnica L. Pasteura
 • Ústav jaderného výzkumu, a.s.
 • Vojenský technický ústav Pozemního vojska Vyškov
 • Mikrobiologický ústav AV ČR
 • Fyzikální ústav AV ČR
 • Státní veterinární ústav Praha
 • Česká geologická služba
 • Jaderné elktrárny Mochovce, Temelín, Jaslovské Bohunice
 • ZENTIVA, a.s. (člen skupiny SANOFI)
 • FARMAK, a.s.
 • BIOMEDICA, a.s.
 • SYNTHESIA, a.s.
 • VCHZ Pardubice - Semtín
 • ITEST Plus, s.r.o.
 • POLYPEPTIDE Laboratories
 • BIOPHARM, a.s.
 • SOTIO, a.s.
 • Institut klienické a experimentální medicíny IK+EM
 • Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.
 • ŠKODA MLADÁ BOLESLAV
 • ŠKODA PLZEŇ, a.s.
 • SIEMENS, a.s.
 • Driessen Aerospace CZ, s.r.o.
 • Nemocnice na Homolce, Masarykova nemocnice na Bukově OPSL, Ústřední vojenská nemocnice Praha, Vojenská nemocnice Plzeň, ON Nové Město na Moravě - ON Jičín - Nemocnice Sv. Zdislavy-Velké Meziříčí - ON Třebíč - ON Jihlava - ON Kyjov - CLINICUM Vysočany - ON Písek - FN Hradec Králové - FN Ostrava - Poruba, FN Plzeň, Nová Masarykova nemocnice na Bukově OPSL, Nemocnice Svitavy, Nemocnice Pardubice, FN Ostrava, FN E. Beneše, Plzeň, Dětská nemocnice Brno, a ďalšie.
 • OHS Most, OHS Chomutov, a ďalšie.
CERTIFIKÁCIA
nbu labox osvedceni
certifikat_2020 O společnosti
cert ISO cz
ČLENSTVO
 • česká komora autorizovaných inžinierov ČKAIT
 • asociácie strojných inžinierov ASI
 • asociácia akreditovaných laboratórií ILEC
INFORMÁCIE Z INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Labox, spol.s r.o. se sídlem Brandýská 8, 250 90 Jirny, vedená u MS v Praze, oddíl C, vložka 22918.

výpis z obchodného registra

údaje z registra plátcov DPH

CESTA LOGA

Rovnako ako výrobky a služby aj logo sa v čase mení a reflektuje smer spoločnosti. Za posledných 30 rokov sme ušli dlhú cestu. Našou inšpiráciou boli a sú naši zákazníci a moderné technológie. Taká technológia, ktorá šetrí čas a zefektívňuje produktivitu a užívateľský komfort. V rámci technológie čistých priestorov dávame dôraz na jednoduchosť, funkčný minimalizmus, sotisfikovaný dizajn, maximálnu bezpečnosť a zmysluplnú automatizáciu av neposlednom rade aj dlhú životnosť. U nás pojmy ako trvalá udržateľnosť a citlivosť k životnému prostrediu nie je len fráza.

Logo 1993-2022
Logo 2022