Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

Laminárný box FBB

Box je určený pre aplikácie vyžadujúce laminárne prúdenie vzduchu pre ochranu produktu pred časticovou a bakteriálnou kontamináciou. Lamiárny box FBB je zariadenie novej generácie, vybavené najmodernejšími komponentmi, bezpečnostnými prvkami a SMART riadiacim systémom.

 • Plne automatizovaná prevádzka riadená inteligentným riadiacim systémom CR2000 s dotykovým 7 "panelom, zabezpečujúcim optimálne parametre v pracovnom priestore pre zvolený pracovný režim, maximálnu bezpečnosť, vzdialené ovládanie, pokročilé nastavenie časovačov, ovládanie príslušenstva, notifikácia na email, mobilný telefón a mnoho ďalšieho
 • Ergonomický design, veľký pracovný priestor
 • Tichá prevádzka vďaka dokonalému dimenzovaniu, dobrej zvukovej izolácii a výkonnému motoru s nízkou hlučnosťou. Obsluha sa teda môže sústrediť na prácu i po dlhšiu dobu.
 • Nízke vibrácie sú dosiahnuté vďaka použitiu komponentov s nízkou hladinou vibrácií a antivibračných komponentov. Vďaka tomu je box vhodný aj na vibrácie citlivé operácie, ako váženie a pod.
 • Nízke prevádzkové náklady, bezúdržbová prevádzka, maximálne využitie sorpčnej kapacity vysokoúčinných filtrov 
 • LED osvetlenie s vysokou intenzitou (voliteľne stmievateľné)
 • Sledovanie hlavných parametrov zanesenia filtrov, rýchlosti laminárneho prúdenia v pracovnom priestore
 • Systém včasného varovania pre výmenu filtrov, validácia, apod.
 • Počítadlo prevádzkových hodín filtrov, ventilátora
 • Audit trail registrácia zmien nastavenia, alarmov a ďalších informácií
 • Spĺňa požiadavky ŠUKL (meranie teploty v pracovnom priestore, tlakové rozdiely na filtroch HEPA, apod.)
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB

Konštrukcia

Skriňa boxu je vyrobená z oceľového plechu s povrchovou úpravou práškovým vypaľovacím lakom, veľmi odolným proti oteru a dezinfekčným prostriedkom. Pracovná plochaje zhotovená z prvotriednej nerezovej ocele s jednotným nereflexným matným povrchom.  Bočné steny pracovného priestoru sú presklené v plnom profile, čo zvyšuje svetelný aj pracovný komfort. Osvetlenie boxu je zabezpečené LED osvetlením s vysokou svietivosťou. Pre nastavenie ideálneho svetelného komfortu je možné vybaviť plynulou reguláciou (0-100%).

Design boxu je vhodný pro laboratoře a čisté prostory podle EN ISO 14644 technologie čistých prostor a GMP standardů. Prakticky to znamená hladký design, bez ostrých hran, minimalizace spojů, snadné čištění a dekontaminace, vysoká ochrana IP v pracovním prostoru a další vylepšení.

FBB poháňa vysokokvalitný, výkonný ventilátor s energeticky úsporným elektronicky riadeným ECM motorom. Vysoko kvalitné komponenty zaisťujú bezúdržbovu prevádzku. V porovnaní so štandardnými AC motormi je spotreba až o 70% nižšia. Maximálna šetrnosť voči životnému prostrediu je podporená možnosťou využitia útlmového režimu. Ventilátor umožňuje dlhodobo udržiavať požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu s vysokou presnosťou aj napriek postupnému zanášaniu filtra a optimálne tak využiť jeho životnosť.

Filtrácia vzduchu je zaistená kvalitnými, vysokoúčinnými filtrami HEPA triedy H14 podľa EN1822, s účinnosťou 99,999%. Filtre majú kovový rám, kvalitné tesnenie a ochrannú mriežku. Riadiaci systém kontinuálne sleduje ich tlakovú stratu. Systém je vybavený dvojitým stupňom hlásenia. Jednak prekročenie varovného limitu, ktorý včas upozorňuje na vhodnosť výmeny filtrov, tak aj prekročenie alarmového limitu, kedy je filtry nutné vymeniť. Informácie sú jednak signalizované na displeji a v prípade pripojenia pracovnej stanice na internet, sú zasielané na email, prípadne na mobilný telefón určených osôb.

Stojan boxu má robustnú a pevnú konštrukciu, vyrobenú z ocele s práškovým nástrekom vo farbe laminárneho boxu, s vysokou odolnosťou proti oteru a dezinfekčným prostriedkom. Nohy stojanu sú vybavené výškovo nastaviteľnou rektifikáciou. Pre minimalizáciu prenosu vibrácií je stojan opatrený antivibračnými vložkami. Vďaka solídnej konštrukcii a použitiu antivibračných vložiek su vibrácie minimálne a teda výrazne prispieva k pracovnej pohode pri citlivých operáciách.

Pracovný priestor je vybavený elektrickou zásuvkou 220 V / 50Hz.

Laminárný box FBB pracuje plne automaticky podľa nastaveného režimu. Po zvolení režimu systém riadenia CR2000 automaticky nastaví cieľové parametre boxu pre danú činnosť. Voľba režimu je vykonávaná pomocou dotykového displeja, alebo vzdialene. Systém je chránený proti prístupu neautorizovanej osoby.

Laminární box FBB pracuje plně automaticky dle nastaveného režimu – stand by, provozní a útlumový. Po zvolení režimu, systém řízení CR2000 automaticky nastaví cílové parametry boxu pro danou činnost. Volba režimu je prováděna pomocí dotykového displeje, nebo vzdáleně. Systém je chráněn proti přístupu neautorizované osoby. Ovládanie je užívateľsky prívetivé a prehľadné. Nesmiernou výhodou je aj unifikácia systému riadenia všetkých pracovných staníc LABOX. A to ako z hľadiska servisného, tak aj obluhy a prípadného školenia. 

Odchýlenie od bezpečných hodnôt je signalizované ako lokálne akusticky a opticky, tak je vzdialene zasielané na email alebo mobilný telefón. Všetky nastavenia sa vykonávajú pomocou veľkého, prehľadného, dotykového displeja riadiaceho systému CR2000. Na hlavnej stránke sú informácie o stave premávky boxu, ako je zvolený režim, aktuálne parametre, prípadné alarmové hlášky s detailným vysvetlením, ovládacie prvky pre príslušenstvo.

Veľký dôraz je kladený na bezpečnosť. Box, vedľa štandardných bezpečnostných prvkov, je osadený prúdovým chráničom

Ovládanie a riadenie boxu pomocou SMART CR2000

Ovládanie a riadenie boxu je zaistené najmodernejším riadiacim systémom CR2000 smart control system. Tento systém zaisťuje bezproblémový chod zariadenia v režime 24/7, plnú kontrolu nad riadením a vzdialené ovládanie. Ovládanie je možné cez veľkú dotykovú obrazovku a pomocou mobilných zariadení. Dotyková obrazovka s technológiou IPS reaguje aj cez laboratórne rukavice. Na displeji sú uvedené všetky dôležité parametre a stavy. Rýchlosť prúdenia vzduchu v pracovnom priestore a tlaková strata na filtri sú snímané nepretržite. Tieto signály sú spracované mikroprocesorovou jednotkou, ktorá podľa týchto dát optimalizuje výkon zariadenia. Toto riešenie zaisťuje kompenzáciu zvyšovania tlaku pri postupnom zanášaní pracovného filtra a výrazne optimalizuje prevádzkové náklady. Ovládanie zariadenia je intuitívne. Riadiaci systém umožňuje nastavenie časovačov pre vypínanie a zapínanie zariadenia, vrátane výberu prevádzkového režimu. Zmena nastavenia alarmov, časovačov, ďalších parametrov a funkcií je užívateľsky nastaviteľná.

CR2000

Hlavné funkcie a výhody riadiaceho systému CR2000

 • Kompletné zobrazenie stavových veličín a parametrov na hlavnej obrazovke
 • Jednoduchá zmena režimu (pracovný, útlmový, stand-by) a inštalovaného príslušenstva
 • Vzdialené ovládanie (android, iOS, PC)
 • Časovač pre automatické spustenie 
 • Zasielanie alarmov na email
 • Vzdialená správa zariadení
 • Push notifikácia na mobilný telefón
 • Audittrail - záznam zmien, prístupov a neštandardných stavovKompletní zobrazení stavových veličin a parametrů na hlavní obrazovce

Na softwéri (SW, FW) sa kontinuálne pracuje a dopĺňajú sa nové funkcie ako z hľadiska legislatívnych požiadaviek, tak uľahčujúcich prácu a zlepšovania užívateľského komfortu.

Zistiť viac

KONEKTIVITA

Pracovná stanica sa dá pripojiť k internetu. Táto najmodernejšie funkcie prináša slobodu kontroly, manažmentu času a prináša významné úspory.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Vyškoleným používateľom, supervízorom a ďalším môže byť udelený vzdialený prístup k ovládaniu boxu. Táto funkcia prináša ďalšiu úroveň k úplnej kontrole pracovnej stanice. Vedľa ovládanie UV-C lampy, apod, už nemusíte čakať na stabilizáciu parametrov pracovnej stanice. A to vrátane špeciálneho príslušenstva ako je napr. vyhrevná plocha. Napr. s vyhrevnou plochou, pomocej ovládanie na diaľku, môžete ušetriť viac ako 40 minút.

V prípade vzdialeného pripojenia, miestny operátor vidí všetky operácie vykonávané vzdialene. Toto sa úspešne využívané aj pre školenia, určitých servisných úkonov, aktualizáciu firmware a ďalšie.

UPOZORNENIE NA ALARMY A PUSH NOTIFIKÁCIA

Včasné upozornenia týkajúce sa prevádzkových stavov, požiadaviek na servis, ako je výmena filtrov, blížiace sa potreba revalidácie, údržby a ďalšie. Funkcia je disponibilný pre múdra zariadenia so systémom Android a Apple iOS.

VZDIALENÁ SERVISNÁ PODPORA

Služba vzdialenej servisnej podpory je disponibilná pre všetky boxy ovládané riadiacim systémom CR2000, teda napr FBB, MBB, a ďalšie. Táto služba zahŕňa vzdialene konzultácie, poradenstvo, v prípade potreby nastavenie parametrov, vzdialenú kontrolu technického stavu, nepretrzitu kontrolu kritických parametrov zariadení, ako je tlaková strata na filtroch, apod. Servisné stredisko je automaticky informované o technickom stave zariadení. Automaticky prijíma požiadavky na blížiace sa potrebu výmeny filtrov, validáciou, a pod. Vďaka vzdialenému pripojenia sa výrazne zvyšuje úžitková hodnota zariadenia a znižuje sa potreba a časová náročnosť servisných zásahov a z toho vyplývajúce výrazné zníženie prevádzkových nákladov.

CENTRÁLNE DOZOROVÉ CENTRUM (VOLITEĽNÉ)

Pracovnou stanicu s riadením CR2000 je možné sledovať pomocou komplexného monitorovacieho systému. Monitorovací softvér je možné prevádzkovať na počítačoch so systémom Windows. Jedna inštalácia dokáže sledovať až 50 pracovných staníc. V reálnom čase prináša všetky dôležité informácie o stave všetkých inštalovaných zariadení a ich hlavných parametroch na jednej obrazovke. Popri hlavných fyzikálnych parametroch, ako je rýchlosť v pracovnom priestore, tlaková strata, teplota a pod., zobrazuje aj stavový riadok, a to pre každú pracovnú stanicu individuálne. Stavový riadok je veľmi užitočný, pretože jednak detailne informuje o stave, ale aj popisuje prípadné neštandardné stavy, odporúča výmenu filtrov, a stráži dôležité servisné/validačné lehoty.

Na každú monitorovanú pracovnú stanicu je možné, v prípade potreby, sa vzdialene pripojiť. Operátor v dozornom centre vidí to isté, čo vidí koncový užívateľ. Koncový používateľ je o tomto pripojení informovaný v stavovom riadku..

Tento systém prináša absolútny prehľad o pracovných staniciach. V kombinácii so vzdialenou servisnou podporou sa jedná o ultimátne riešenie, ktoré šetrí čas, minimalizuje neriadené odstávky zariadenia a vďaka tomu výrazne šetrí prevádzkové náklady.

 OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ BOXU POMOCÍ SMART CR2000

 

Voliteľné príslušenstvo

Box je možné upraviť / vybaviť nasledujúcim voliteľným (nadštandardným) príslušenstvom:

 • magnetický držiak na nástroje na zadnej pracovnej stene
 • LCD displej integrovaný do zadnej steny pracovného priestoru
 • výškovo nastaviteľné ergonomické operadlo pre ruky (po celej šírke pracovného priestoru)
 • ionizačný systém pre odvod elektrického náboja z pracovného priestoru
 • elektrické zásuvky, dátové zásuvky, USB zásuvky, apod.
 • elektricky výškovo nastaviteľný stojan
 • zmena pracovnej dosky - napr. Trespa
 • zmena farby čelného panelu (modrá, biela)
 • záložný zdroj elektrickej energie (UPS)
 • polica s organizérom kabeláže a elektrickým HUBem pod pracovnou doskou
 • webkamera v pracovnom priestore s možnosťou streamu do miestnej dátovej siete
 • police pre klávesnicu, PC, a pod.
 • integrácia technológie - antivibračné vložky, váhové kamene, mikroskopy, centrifúga, odpadové nádrže, a ďalšie

Na prianie zákazníka je tiež možné vykonať individuálne úpravy samotného boxu, ako je materiálové a farebné prevedenie, alebo ďalšie možné konštrukčné úpravy a inštalácie prídavných špeciálnych doplňkov podľa zákazníckych požiadaviek. Tieto úpravy je nutné vopred konzultovať.

Údržba, servis

Box je koncipovaný ako bezúdržbový. Ovládanie boxu je jednoduché a intuitívne. Zodpovedná osoba užívateľa má možnosť meniť základné parametre, časovače, aj nastavenie alarmových limitov. Servis, aktualizácia firmware, kalibrácia čidiel, apod. je prístupná pre servisných technikov systému CR2000.

Validácia a monitoring

V súlade s požiadavkami na spracovanie tkaniva a buniek, sa v rámci výstupnej kontroly a vlastné inštalácie vykonává kvalifikačné meranie (IQ, OQ, PQ). Na základe požiadavku klienta vykonávame pravidelné revalidácie (kvalifikácie) a monitoring. Všetky skúšky sú vykonávané akreditovaným skúšobným laboratóriom podľa EN ISO/IEC 17025.

Doprava a inštalácia

Zariadenie dodáva a servis zaisťuje výrobca alebo autorizovaný distribútor. Box je možné transportovať cez štandardné dvere so šírkou 80 cm.

Záruka

Doživotná technologická záruka na dostupnosť náhradných dielov a servisnú podporu (najmenej 10 rokov). Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa dodania výrobcom. Záruka sa nevzťahuje na životnosť inštalovaných filtrov, ich životnosť je daná konkrétnymi prevádzkovými podmienkami. V prípade uzatvorenia servisnej zmluvy je záručná doba predĺžená..

Laminární box FBB

ROZMERY
Typ - veľkosť

Vonkajšie rozmery

/mm/

Rozmery pracovného priestoru

/mm/

Elektrický príkon
  šírka výška hĺbka šírka výška hĺbka (W)
FBB - 12  1180 1320 690 1155 875 610 330
FBB - 16 1616 1320 690 1590 875 610 450
FBB - 20 2000 1320 690 1970 875 610 650
FBB - 24 2400 1320 690 2370 875 610 660

 

DOPLŇUJÚCE TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Parameter Hodnota
Trieda čistoty podľa US FS 209 E 100 (M 3,5)
Trieda účinnosti podľa EN lSO 14644 ISO 5
Akostná trieda podľa EU GMP A
Napájacie napätie [V/Hz] 230V / 50Hz
Rýchlosť prúdenia vzduchu v pracovnom priestore pri pracovnom režime (m/s) *  0,40 ± 0,05
Rýchlosť prúdenia vzduchu v pracovnom priestore pri útlmovom režime (m/s) *  0,20 ± 0,05 
Hluk vyžarovaný do okolia (dB(A)) pri pracovnom režime max. 53
Hluk vyžarovaný do okolia (dB(A)) pri útlmovom režime max. 49

* užívateľsky nastaviteľná v rozsahu 0,20 až 0,60 m/s

Vlastnosti riadiaceho systému CR2000: Výber pracovných režimov; riadenie prístupových práv užívateľov. Diaľkové ovládanie pomocou Android, iOS, Windows. Časovač. Vzdialená servisná podpora, nastavenie alarmových limitov. Nastavenie intenzity svetla, indikácia tlakové straty na vysokoúčinných filtroch. Meranie teploty v pracovnej komore. Audit trail, varovanie na končiacu lehotu platnosti validácie. Možnosť pripojenia na dozorné centrum.

image004 Greentech EN GMP

Máte otázky? V prípade, že ešte nemáte rozhodnuté, alebo by ste chceli poradiť s vhodným typom a vybavením laminárneho boxu, tak vám radi pripravíme riešenie na mieru.