Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

Mikrobiologicky bezpečnostný box MBB

Mikrobiologicky bezpečnostný box (ang. MSC, prípadne BSC), triedy II. podľa normy EN 12469: 2000, je určený pre aplikácie vyžadujúce laminárne prúdenie vzduchu pre ochranu produktu pred časticovou a bakteriálnou kontamináciou a súčasne požadujúcich ochranu operátora a okolia pred vplyvom spracovávaného produktu. Pracovná stanica MBB je zariadenie novej generácie, vybavené najmodernejšími komponentmi, bezpečnostnými prvkami a SMART riadiacim systémom.

 • Plne automatizovaná prevádzka riadená inteligentným riadiacim systémom CR2000 s dotykovým 7 "panelom, zabezpečujúcim optimálne parametre v pracovnom priestore pre zvolený pracovný režim, maximálnu bezpečnosť, vzdialené ovládanie, pokročilé nastavenie časovačov, ovládanie príslušenstva, notifikácia na email, mobilný telefón a mnoho ďalšieho
 • Elektrický posun skla s automatickým sledovaním polohy a ochranou proti úrazu a poškodeniu
 • Ergonomický design, veľký pracovný priestor
 • Tichá prevádzka vďaka dokonalému dimenzovaniu, dobrej zvukovej izolácii a výkonnému motoru s nízkou hlučnosťou. Obsluha sa teda môže sústrediť na prácu i po dlhšiu dobu.
 • Nízke vibrácie sú dosiahnuté vďaka použitiu komponentov s nízkou hladinou vibrácií a antivibračných komponentov. Vďaka tomu je box vhodný aj na vibrácie citlivé operácie, ako práca s mikroskopom, váženie a pod.
 • Sledovanie hlavných parametrov zanesenia filtrov, rýchlosti laminárneho prúdenia v pracovnom priestore a prietoku vzduchu na výstupe z laminárného boxu, teploty
 • Systém včasného varovania pre výmenu filtrov, validácia, apod.
 • Počítadlo prevádzkových hodín UV-C lampy, filtrov, ventilátora
 • Audit trail registrácia zmien nastavenia, alarmov a ďalších informácií
 • Spĺňa požiadavky ŠUKL (meranie teploty v pracovnom priestore, tlakové rozdiely na filtroch HEPA, apod.)
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB

Konštrukcia

Skriňa boxu je vyrobená z oceľového plechu s povrchovou úpravou práškovým vypaľovacím lakom, veľmi odolným proti oteru a dezinfekčným prostriedkom. Pracovný priestor, vrátane vodotesnej vane pod pracovnou doskou, je zhotovený z prvotriednej nerezovej ocele s jednotným nereflexným matným povrchom. Pri návrhu bola venovaná osobitná pozornosť nielen maximálnej ochrane obsluhy a prostredia, modernému užívateľsky prívetivému rozhraniu, ale aj dizajnu vhodnému pre laboratória a čisté priestory podľa EN ISO 14644 technológie čistých priestorov a GMP štandardov. Prakticky to znamená hladký dizajn bez ostrých hrán, minimalizácia spojov, ľahké čistenie a dekontaminácia, vysoká ochrana IP v pracovnom priestore a ďalšie vylepšenia.

Čelná sacia mriežka v pracovnom priestore má šikmý nábeh, ktorý zabraňuje zakrytiu rúk, ich kontamináciu a zabraňuje vzniku turbulentného prúdenia.

Pracovný priestor boxu je plne uzatvárateľný mierne zošikmeným netrieštivým bezpečnostným sklom, zabraňujúcim odleskom. Vďaka bezrámovému riešeniu umožňuje vynikajúci výhľad. Okno má plný elektrický posuv pomocou presných lineárnych pohonov so spätnou väzbou. Vďaka tomuto riešeniu je zaistená dlhodobo bezpečná a spoľahlivá prevádzka. Ovládanie polohy má na starosti riadiaci systém boxu, ktorý zahŕňa programy umožňujúce kompletné čistenie skla, aj maximálne otvorenie skla pre možnosť vloženia väčších objektov do pracovného priestoru. Bezpečnosť operátora, aj do cesty skla vložených predmetov, je zaistená bezpečnostnou optickou bránou.

MBB poháňa vysokokvalitný, výkonný ventilátor s energeticky úsporným elektronicky riadeným ECM motorom. Vysoko kvalitné komponenty zaisťujú bezúdržbovu prevádzku. V porovnaní so štandardnými AC motormi je spotreba až o 70% nižšia. Maximálna šetrnosť voči životnému prostrediu je podporená možnosťou využitia útlmového režimu. Ventilátor umožňuje dlhodobo udržiavať požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu s vysokou presnosťou aj napriek postupnému zanášaniu filtra a optimálne tak využiť jeho životnosť.

Filtrácia vzduchu je zaistená kvalitnými, vysokoúčinnými filtrami HEPA triedy H14 podľa EN1822, s účinnosťou 99,999%. Filtre majú kovový rám, kvalitné tesnenie a ochrannú mriežku. Riadiaci systém kontinuálne sleduje ich tlakovú stratu. Systém je vybavený dvojitým stupňom hlásenia. Jednak prekročenie varovného limitu, ktorý včas upozorňuje na vhodnosť výmeny filtrov, tak aj prekročenie alarmového limitu, kedy je filtry nutné vymeniť. Informácie sú jednak signalizované na displeji a v prípade pripojenia pracovnej stanice na internet, sú zasielané na email, prípadne na mobilný telefón určených osôb.

V pracovnom priestore je inštalovaná účinná germicídna UV-C lampa. Tvar a umiestnenie zabezpečujú dokonalý osvit pracovného priestoru bez narušenia laminárneho prúdenia. Ovládanie lampy sa vykonáva pomocou dotykového displeja, pokročilého časovača, alebo vzdialene pomocou mobilného telefónu.

Osvetlenie boxu je zabezpečené LED osvetlením s vysokou svietivosťou. Pre nastavenie ideálneho svetelného komfortu je vybavené plynulou reguláciou (0-100%).

Box je vybavený ovládanou elektrickou zásuvkou 220 V / 50Hz. Tá slúži ako pre pripojenie prístrojov umiestnených v pracovnom priestore boxu, tak aj v prípade dekontaminácie parami formaldehydu. Ovládací prvok je súčasťou hlavnej stránky ovládacieho displeja boxu a je možné ho spínať aj vzdialene.

Stojan boxu má robustnú a pevnú konštrukciu, vyrobenú z ocele s práškovým nástrekom vo farbe laminárneho boxu, s vysokou odolnosťou proti oteru a dezinfekčným prostriedkom. Nohy stojanu sú vybavené výškovo nastaviteľnou rektifikáciou. Pre minimalizáciu prenosu vibrácií je stojan opatrený antivibračnými vložkami. Vďaka solídnej konštrukcii a použitiu antivibračných vložiek su vibrácie minimálne a teda výrazne prispieva k pracovnej pohode pri citlivých operáciách.

Pracovný priestor boxu je vybavený snímačom teploty, ktorý meria a zobrazuje teplotu.

Pracovná stanica MBB pracuje plne automaticky podľa nastaveného režimu. Po zvolení režimu systém riadenia CR2000 automaticky nastaví cieľové parametre boxu pre danú činnosť: kľudový stav, prevádzkový a útlmový režim, režim čistenia, sterilizáciu a ďalšie. Voľba režimu je vykonávaná pomocou dotykového displeja, alebo vzdialene. Systém je chránený proti prístupu neautorizovanej osoby.

Útlmový režim slúži pre prípadné prerušenie prác. Je realizovaný tak, aby sa po následnom prechode do prevádzkového režimu nemusela vykonávať sanitácia pracovného priestoru. V tomto režime sa výrazne privrie čelné sklo a zníži rýchlosť prúdenia v pracovnom priestore. Avšak rýchlosť prisávania čelným otvorom zostane na požadovaných hodnotách a tým je stále zaistená bezpečnosť okolia. Tým sú dosiahnuté ďalšie prevádzkové úspory.

Odchýlenie od bezpečných hodnôt je signalizované ako lokálne akusticky a opticky, tak je  vzdialene zasielané na email alebo mobilný telefón. Všetky nastavenia sa vykonávajú pomocou veľkého, prehľadného, dotykového displeja riadiaceho systému CR2000. Na hlavnej stránke sú informácie o stave premávky boxu, ako je zvolený režim, aktuálne parametre, prípadné alarmové hlášky s detailným vysvetlením, ovládacie prvky pre príslušenstvo (UV-C, elektrická zásuvka, plynový ventil, vyhrievaná doska a pod.).

Ovládanie a riadenie boxu pomocou SMART CR2000

Ovládanie a riadenie boxu je zaistené najmodernejším riadiacim systémom CR2000 smart control system. Tento systém zaisťuje bezproblémový chod zariadenia v režime 24/7, plnú kontrolu nad riadením a vzdialené ovládanie. Ovládanie je možné cez veľkú dotykovú obrazovku a pomocou mobilných zariadení. Dotyková obrazovka s technológiou IPS reaguje aj cez laboratórne rukavice. Na displeji sú uvedené všetky dôležité parametre a stavy. Rýchlosť prúdenia vzduchu v pracovnom priestore a tlaková strata na filtri sú snímané nepretržite. Tieto signály sú spracované mikroprocesorovou jednotkou, ktorá podľa týchto dát optimalizuje výkon zariadenia. Toto riešenie zaisťuje kompenzáciu zvyšovania tlaku pri postupnom zanášaní pracovného filtra a výrazne optimalizuje prevádzkové náklady. Ovládanie zariadenia je intuitívne. Riadiaci systém umožňuje nastavenie časovačov pre vypínanie a zapínanie zariadenia, vrátane výberu prevádzkového režimu. Zmena nastavenia alarmov, časovačov, ďalších parametrov a funkcií je užívateľsky nastaviteľná.

CR2000

Hlavné funkcie a výhody riadiaceho systému CR2000

 • Kompletné zobrazenie stavových veličín a parametrov na hlavnej obrazovke
 • Jednoduchá zmena režimu (pracovný, útlmový, stand-by) a inštalovaného príslušenstva
 • Vzdialené ovládanie (android, iOS, PC)
 • Časovač pre automatické spustenie UV lampy, vyhrievaných dosiek a pod.
 • Zasielanie alarmov na email
 • Vzdialená správa zariadení
 • Push notifikácia na mobilný telefón
 • Audittrail - záznam zmien, prístupov a neštandardných stavov

Na softwéri (SW, FW) sa kontinuálne pracuje a dopĺňajú sa nové funkcie ako z hľadiska legislatívnych požiadaviek, tak uľahčujúcich prácu a zlepšovania užívateľského komfortu.

Zistiť viac

KONEKTIVITA

Pracovná stanica sa dá pripojiť k internetu. Táto najmodernejšie funkcie prináša slobodu kontroly, manažmentu času a prináša významné úspory.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Vyškoleným používateľom, supervízorom a ďalším môže byť udelený vzdialený prístup k ovládaniu boxu. Táto funkcia prináša ďalšiu úroveň k úplnej kontrole pracovnej stanice. Vedľa ovládanie UV-C lampy, apod, už nemusíte čakať na stabilizáciu parametrov pracovnej stanice. A to vrátane špeciálneho príslušenstva ako je napr. vyhrevná plocha. Napr. s vyhrevnou plochou, pomocej ovládanie na diaľku, môžete ušetriť viac ako 40 minút.

V prípade vzdialeného pripojenia, miestny operátor vidí všetky operácie vykonávané vzdialene. Toto sa úspešne využívané aj pre školenia, určitých servisných úkonov, aktualizáciu firmware a ďalšie.

UPOZORNENIE NA ALARMY A PUSH NOTIFIKÁCIA

Včasné upozornenia týkajúce sa prevádzkových stavov, požiadaviek na servis, ako je výmena filtrov, blížiace sa potreba revalidácie, údržby a ďalšie. Funkcia je disponibilný pre múdra zariadenia so systémom Android a Apple iOS.

VZDIALENÁ SERVISNÁ PODPORA

Služba vzdialenej servisnej podpory je disponibilná pre všetky boxy ovládané riadiacim systémom CR2000, teda napr FBB, MBB, a ďalšie. Táto služba zahŕňa vzdialene konzultácie, poradenstvo, v prípade potreby nastavenie parametrov, vzdialenú kontrolu technického stavu, nepretrzitu kontrolu kritických parametrov zariadení, ako je tlaková strata na filtroch, apod. Servisné stredisko je automaticky informované o technickom stave zariadení. Automaticky prijíma požiadavky na blížiace sa potrebu výmeny filtrov, validáciou, a pod. Vďaka vzdialenému pripojenia sa výrazne zvyšuje úžitková hodnota zariadenia a znižuje sa potreba a časová náročnosť servisných zásahov a z toho vyplývajúce výrazné zníženie prevádzkových nákladov.

CENTRÁLNÍ DOZOROVÉ CENTRUM (VOLITELNÉ)

Pracovní stanice s řízením CR2000 je možné sledovat pomocí komplexního monitorovacího systému. Monitorovací software je možné provozovat na počítačích se systémem Windows. Jedna instalace umí sledovat až 50 pracovních stanic. V reálném čase přináší veškeré důležité informace o stavu všech instalovaných zařízení a jejich hlavních parametrech na jedné obrazovce. Vedle hlavních fyzikálních parametrů, jako je rychlost v pracovním prostoru, tlaková ztráta, teplota apod., zobrazuje i stavový řádek, a to pro každou pracovní stanici individuálně. Stavový řádek je velmi užitečný, protože jednak detailně informuje o stavu, ale i popisuje případné nestandardní stavy, doporučuje výměnu filtrů, a hlídá důležité servisní/validační lhůty.

Na každou monitorovanou pracovní stanici je možné, v případě potřeby, se vzdáleně připojit. Operátor v dozorovém centru vidí to samé co vidí koncový uživatel. Koncový uživatel je o tomto připojení informován ve stavovém řádku.

Tento systém přináší absolutní přehled o pracovních stanicích. V kombinaci se vzdálenou servisní podporou se jedná o ultimátní řešení, které šetří čas, minimalizuje neřízené odstávky zařízení a díky tomu výrazně šetří provozní náklady.

 OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ BOXU POMOCÍ SMART CR2000

 

Voliteľné príslušenstvo

Box je možné upraviť / vybaviť nasledujúcim voliteľným (nadštandardným) príslušenstvom:

 • magnetický držiak na nástroje na zadnej pracovnej stene
 • LCD displej integrovaný do zadnej steny pracovného priestoru 
 • pripojenie na odťah vzduchotechniky
 • výškovo nastaviteľné ergonomické operadlo pre ruky (po celej šírke pracovného priestoru)
 • ionizačný systém pre odvod elektrického náboja z pracovného priestoru
 • elektrické zásuvky, dátové zásuvky, USB zásuvky, apod.
 • ventil pre prívod médií / plynu / vákua
 • zmena farby čelného panelu (modrá, biela)
 • záložný zdroj elektrickej energie (UPS)
 • organizér kabeláže - pre skrytie kabeláže pod pracovnou doskou, možno dodať vrátane zásuvkovej lišty 
 • integrovaná vyhrievaná doska (pracovná teplota 30 až 40 °C)
 • police pre klávesnicu, PC, a pod.
 • technológia klienta
 • integrácia mikroskopu, a ďalšie

Na prianie zákazníka je tiež možné vykonať individuálne úpravy samotného boxu, ako je materiálové a farebné prevedenie, alebo ďalšie možné konštrukčné úpravy a inštalácie prídavných špeciálnych doplňkov podľa zákazníckych požiadaviek. Tieto úpravy, prosím, je nutné vopred konzultovať.

MAXIMÁLNÁ BEZPEČNOSŤ A UŽÍVATEĽSKÁ PRÍVETIVOSŤ

Pracovná stanica je určená pre prácu s nebezpečnými látkami, tkanivami, vírusmi, bunkami, atď. Táto pracovná stanica má všetky aktuálne ochranné a kontrolné prvky a systémy zabezpečujúce bezpečnosť obsluhy a životného prostredia.

 • Kontinuálne monitorovanie a analýza hlavných parametrov, ako rýchlosti prúdenia vzduchu, tlaková strata na filtroch, teplota, detekcia prekážok a ďalších kritických parametrov
 • Detekcia vložených predmetov umiestnených v priestore pohybu predného skla - ruky, prsty, hadice, káble atď. V prípade integrácie mikroskopu tiež detekcia prítomnosti okulárov
 • Prúdový chránič
 • Tesná technická komora a pevná konštrukcia
 • Pracovný priestor s vysokým stupňom krytia IP65
 • Podrobná identifikácia varovných hlášok
 • Dôležité informácie zasielané na e-mail, push notifikácia na mobilný telefón
Advenced security

Údržba, sterilizácia, servis

Box je vybavený funkciami umožňujúcimi vykonávať údržbu, sterilizáciu pracovného priestoru a meranie. Vykonávanie bežnej dennej údržby (čistenie pracovného priestoru, prípadne vkladanie objemných vzoriek) a sterilizácia boxu je jednoduchá a intuitívna. Zodpovedná osoba uživateľa má možnosť meniť základné parametre, nastavenie časovača, aj nastavenie alarmových limitov. Servis, aktualizácie firmware, kalibrácia čidiel, apod. je prístupná pre servisných technikov systému CR2000.

Doprava a inštalácia

Zariadenie dodáva a servis zaisťuje výrobca alebo autorizovaný distribútor. Box je možné transportovať cez štandardné dvere so šírkou 80 cm.

Záruka

Doživotná technologická záruka na dostupnosť náhradných dielov a servisnú podporu (najmenej 10 rokov). Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa dodania výrobcom. Záruka sa nevzťahuje na životnosť inštalovaných filtrov, ich životnosť je daná konkrétnymi prevádzkovými podmienkami. V prípade uzatvorenia servisnej zmluvy je záručná doba predĺžená.

MBB basic navy

ROZMERY
Typ - veľkosť

Vonkajšie rozmery

/mm/

Rozmery pracovného priestoru

/mm/

Elektrický príkon
  šírka výška hĺbka šírka výška hĺbka (W)
MBB - 12  1240 1405 780 1230 690 560 500
MBB - 18 1850 1405 780 1840 690 560 900

 

DOPLŇUJÚCE TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Parameter Hodnota
Triedy účinnosti (performance)*
Tesnosť proti unikaniu
Čistiteľnosť
Sterilizovatelnost

LI-C
CI-C
SI-C
Trieda čistoty podľa US FS 209 E 100 (M 3,5)
Trieda účinnosti podľa EN lSO 14644 ISO 5
Akostná trieda podľa EU GMP Volume 4, Annex 1 A
Napájacie napätie [V/Hz] 230V / 50Hz
Priemerná rýchlosť prúdenia v pracovnom priestore (m/s) **  0,40 ± 0,05
Hluk vyžarovaný do okolia (dB(A)) pri pracovnom režime max. 56
Hluk vyžarovaný do okolia (dB(A)) pri útlmovom režime max. 54

* MBB bolo testované na všetky skúšky a získalo najvyššie výkonnostné a bezpečnostné známky podľa stupnice normy EN 12469
** v útlmovom režime je rýchlosť výrazne nižšia, ale stále je zachovaná bezpečná ochrana okolia boxu

Vlastnosti riadiaceho systému CR2000: Výber pracovných režimov; riadenie prístupových práv užívateľov. Diaľkové ovládanie pomocou Android, iOS, Windows. Časovač UV-C, vyhrievané dosky a pod. Vzdialená servisná podpora, nastavenie alarmových limitov pre rýchlosť, tlak, teploty na vyhrievaných doskách a pod. Nastavenie intenzity svetla, indikácia tlaku na vysokoúčinných filtroch. Meranie teploty v pracovnej komore. Audit trail, varovanie na končiacu lehotu platnosti validácie. Možnosť pripojenia na dozorné centrum.

image004GreentechENGMP

Máte otázky? V prípade, že ešte nemáte rozhodnuté, alebo by ste chceli poradiť s vhodným typom a vybavením laminárneho boxu, tak vám radi pripravíme riešenie na mieru.