Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

Mikrobiologicky bezpečnostný box MBB-IVF

Špičkové riešenie mikrobiologicky bezpečnostného boxu, tzv. biohazardu, pre účely práce v tkanivových zariadeniach, IVF centrách, apod. Komplet je tvorený z komponentov, ktoré sú v praxi odskúšané a spolu zaisťujú optimálnu laboratórnu prácu s bunkami a tkanivami. A to vrátane možnosti plnej integrácie výhrevnej dosky a mikroskopu.

Mikrobiologicky bezpečnostný box (ang. MSC, prípadne BSC), triedy II. podľa normy EN 12469: 2000, je určený pre aplikácie vyžadujúce laminárne prúdenie vzduchu pre ochranu produktu pred časticovou a bakteriálnou kontamináciou a súčasne požadujúcich ochranu operátora a okolia pred vplyvom spracovávaného produktu. Pracovná stanica MBB je zariadenie novej generácie, vybavené najmodernejšími komponentmi, bezpečnostnými prvkami a SMART riadiacim systémom..

 • Plne automatizovaná prevádzka riadená inteligentným riadiacim systémom CR2000 s dotykovým 7 "panelom, zabezpečujúcim optimálne parametre v pracovnom priestore pre zvolený pracovný režim, maximálnu bezpečnosť, vzdialené ovládanie, pokročilé nastavenie časovačov, ovládanie príslušenstva, notifikácia na email, mobilný telefón a mnoho ďalšieho
 • Špičková integrácia mikroskopu s výhrevnou doskou pre prácu s bunkami a živým tkanivom
 • Elektrický posun skla s automatickým sledovaním polohy a ochranou proti úrazu a poškodeniu
 • Ergonomický design, veľký pracovný priestor
 • Tichá prevádzka vďaka dokonalému dimenzovaniu, dobrej zvukovej izolácii a výkonnému motoru s nízkou hlučnosťou. Obsluha sa teda môže sústrediť na prácu i po dlhšiu dobu.
 • Nízke vibrácie sú dosiahnuté vďaka použitiu komponentov s nízkou hladinou vibrácií a antivibračných komponentov. Vďaka tomu je box vhodný aj na vibrácie citlivé operácie, ako práca s mikroskopom, váženie a pod.
 • Sledovanie hlavných parametrov zanesenia filtrov, rýchlosti laminárneho prúdenia v pracovnom priestore a prietoku vzduchu na výstupe z laminárného boxu, teploty
 • Systém včasného varovania pre výmenu filtrov, validácia, apod.
 • Počítadlo prevádzkových hodín UV-C lampy, filtrov, ventilátora
 • Audit trail registrácia zmien nastavenia, alarmov a ďalších informácií
 • Spĺňa požiadavky ŠUKL (meranie teploty v pracovnom priestore, tlakové rozdiely na filtroch HEPA, apod.)
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB
Mikrobiologicky bezpečnostní box MBB

Laminárný box

Skriňa boxu je vyrobená z oceľového plechu s povrchovou úpravou práškovým vypaľovacím lakom, veľmi odolným proti oteru a dezinfekčným prostriedkom. Pracovný priestor, vrátane vodotesnej vane pod pracovnou doskou, je zhotovený z prvotriednej nerezovej ocele s jednotným nereflexným matným povrchom. Pri návrhu bola venovaná osobitná pozornosť nielen maximálnej ochrane obsluhy a prostredia, modernému užívateľsky prívetivému rozhraniu, ale aj dizajnu vhodnému pre laboratória a čisté priestory podľa EN ISO 14644 technológie čistých priestorov a GMP štandardov. Prakticky to znamená hladký dizajn bez ostrých hrán, minimalizácia spojov, ľahké čistenie a dekontaminácia, vysoká ochrana IP v pracovnom priestore a ďalšie vylepšenia.

Čelná sacia mriežka v pracovnom priestore má šikmý nábeh, ktorý zabraňuje zakrytiu rúk, ich kontamináciu a zabraňuje vzniku turbulentného prúdenia.

Pracovný priestor boxu je plne uzatvárateľný mierne zošikmeným netrieštivým bezpečnostným sklom, zabraňujúcim odleskom. Vďaka bezrámovému riešeniu umožňuje vynikajúci výhľad. Okno má plný elektrický posuv pomocou presných lineárnych pohonov so spätnou väzbou. Vďaka tomuto riešeniu je zaistená dlhodobo bezpečná a spoľahlivá prevádzka. Ovládanie polohy má na starosti riadiaci systém boxu, ktorý zahŕňa programy umožňujúce kompletné čistenie skla, aj maximálne otvorenie skla pre možnosť vloženia väčších objektov do pracovného priestoru. Bezpečnosť operátora, aj do cesty skla vložených predmetov, je zaistená bezpečnostnou optickou bránou.

MBB poháňa vysokokvalitný, výkonný ventilátor s energeticky úsporným elektronicky riadeným ECM motorom. Vysoko kvalitné komponenty zaisťujú bezúdržbovu prevádzku. V porovnaní so štandardnými AC motormi je spotreba až o 70% nižšia. Maximálna šetrnosť voči životnému prostrediu je podporená možnosťou využitia útlmového režimu. Ventilátor umožňuje dlhodobo udržiavať požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu s vysokou presnosťou aj napriek postupnému zanášaniu filtra a optimálne tak využiť jeho životnosť.

Filtrácia vzduchu je zaistená kvalitnými, vysokoúčinnými filtrami HEPA triedy H14 podľa EN1822, s účinnosťou 99,999%. Filtre majú kovový rám, kvalitné tesnenie a ochrannú mriežku. Riadiaci systém kontinuálne sleduje ich tlakovú stratu. Systém je vybavený dvojitým stupňom hlásenia. Jednak prekročenie varovného limitu, ktorý včas upozorňuje na vhodnosť výmeny filtrov, tak aj prekročenie alarmového limitu, kedy je filtry nutné vymeniť. Informácie sú jednak signalizované na displeji a v prípade pripojenia pracovnej stanice na internet, sú zasielané na email, prípadne na mobilný telefón určených osôb.

V pracovnom priestore je inštalovaná účinná germicídna UV-C lampa. Tvar a umiestnenie zabezpečujú dokonalý osvit pracovného priestoru bez narušenia laminárneho prúdenia. Ovládanie lampy sa vykonáva pomocou dotykového displeja, pokročilého časovača, alebo vzdialene pomocou mobilného telefónu.

Osvetlenie boxu je zabezpečené LED osvetlením s vysokou svietivosťou. Pre nastavenie ideálneho svetelného komfortu je vybavené plynulou reguláciou (0-100%).

Box je vybavený ovládanou elektrickou zásuvkou 220 V / 50Hz. Tá slúži ako pre pripojenie prístrojov umiestnených v pracovnom priestore boxu, tak aj v prípade dekontaminácie parami formaldehydu. Ovládací prvok je súčasťou hlavnej stránky ovládacieho displeja boxu a je možné ho spínať aj vzdialene.

Stojan boxu má robustnú a pevnú konštrukciu, vyrobenú z ocele s práškovým nástrekom vo farbe laminárneho boxu, s vysokou odolnosťou proti oteru a dezinfekčným prostriedkom. Nohy stojanu sú vybavené výškovo nastaviteľnou rektifikáciou. Pre minimalizáciu prenosu vibrácií je stojan opatrený antivibračnými vložkami. Vďaka solídnej konštrukcii a použitiu antivibračných vložiek su vibrácie minimálne a teda výrazne prispieva k pracovnej pohode pri citlivých operáciách.

Pracovný priestor boxu je vybavený snímačom teploty, ktorý meria a zobrazuje teplotu.

Pracovná stanica MBB pracuje plne automaticky podľa nastaveného režimu. Po zvolení režimu systém riadenia CR2000 automaticky nastaví cieľové parametre boxu pre danú činnosť: kľudový stav, prevádzkový a útlmový režim, režim čistenia, sterilizáciu a ďalšie. Voľba režimu je vykonávaná pomocou dotykového displeja, alebo vzdialene. Systém je chránený proti prístupu neautorizovanej osoby.

Útlmový režim slúži pre prípadné prerušenie prác. Je realizovaný tak, aby sa po následnom prechode do prevádzkového režimu nemusela vykonávať sanitácia pracovného priestoru. V tomto režime sa výrazne privrie čelné sklo a zníži rýchlosť prúdenia v pracovnom priestore. Avšak rýchlosť prisávania čelným otvorom zostane na požadovaných hodnotách a tým je stále zaistená bezpečnosť okolia. Tým sú dosiahnuté ďalšie prevádzkové úspory.

Odchýlenie od bezpečných hodnôt je signalizované ako lokálne akusticky a opticky, tak je vzdialene zasielané na email alebo mobilný telefón. Všetky nastavenia sa vykonávajú pomocou veľkého, prehľadného, dotykového displeja riadiaceho systému CR2000. Na hlavnej stránke sú informácie o stave premávky boxu, ako je zvolený režim, aktuálne parametre, prípadné alarmové hlášky s detailným vysvetlením, ovládacie prvky pre príslušenstvo (UV-C, elektrická zásuvka, plynový ventil, vyhrievaná doska a pod.)

VYHRIEVANÁ DOSKA S MOŽNOSŤOU INTEGRÁCIE MIKROSKOPU

Pre prácu s tepelne citlivým biologickým materiálom je pracovná plocha vybavená vyhrievanou doskou (600x290mm). Táto doska dosahuje vynikajúcu stabilitu i homogenitu. Vrchná časť dosky je vyrobená z rovnakého materiálu, ako je ostatná pracovná plocha, teda z kvalitnej nerezovej ocele. Základom vyhrievanej dosky je špeciálne vyhrievané sklo o veľkosti pokrývajúce celú plochu. Vďaka tomuto riešeniu je zaistený rovnomerný ohrev ako do vykurovacej dosky, tak aj špeciálneho krycieho kremenného skla pre mikroskop.

Riadenie teploty vyhrevanej dosky je riešené pomocou presnej regulácie v rámci systému riadenia CR2000. Teplota je meraná presným teplotným senzorom. Vyhodnocovanie je kontinuálne a na vlastné riadenie sú využité najnovšie algoritmy. Tak je zaistené rýchle nahriatie vyhrevanej dosky bez toho, aby došlo k významnému prekmitu cez nastavenú teplotu. Ovládanie vyhrevanej dosky je možné ako lokálne, tak aj vzdialene a to ako v rámci lokálnej dátovej siete, tak aj cez internet. Užívateľ je schopný ovládať nastavenie požadovanej teploty, a má možnosť zadať alarmy podľa štandardu GMP.  

V rámci odskúšanej kombinácie odporúčame integráciu mikroskopu značky NIKON SMZ745 (800, 1000, 1250, apod.). Tento mikroskop dosahuje špičkové parametre. Okrem vysokého zväčšenia a vysokej pracovnej výšky aj vynikajúcu ergonómiu.

Koncepcia riešenia umožnuje integráciu originálneho osvetlenia výrobcu mikroskopu. Vďaka tomu je kvalita zobrazenia maximálna a je možné využiť najmodernejšie technológie (napr. OCC) a v budúcnosti je možný prípadný upgrade.

Ovládanie a riadenie boxu pomocou SMART CR2000

Ovládanie a riadenie boxu je zaistené najmodernejším riadiacim systémom CR2000 smart control system. Tento systém zaisťuje bezproblémový chod zariadenia v režime 24/7, plnú kontrolu nad riadením a vzdialené ovládanie. Ovládanie je možné cez veľkú dotykovú obrazovku a pomocou mobilných zariadení. Dotyková obrazovka s technológiou IPS reaguje aj cez laboratórne rukavice. Na displeji sú uvedené všetky dôležité parametre a stavy. Rýchlosť prúdenia vzduchu v pracovnom priestore a tlaková strata na filtri sú snímané nepretržite. Tieto signály sú spracované mikroprocesorovou jednotkou, ktorá podľa týchto dát optimalizuje výkon zariadenia. Toto riešenie zaisťuje kompenzáciu zvyšovania tlaku pri postupnom zanášaní pracovného filtra a výrazne optimalizuje prevádzkové náklady. Ovládanie zariadenia je intuitívne. Riadiaci systém umožňuje nastavenie časovačov pre vypínanie a zapínanie zariadenia, vrátane výberu prevádzkového režimu. Zmena nastavenia alarmov, časovačov, ďalších parametrov a funkcií je užívateľsky nastaviteľná.

CR2000

Hlavné funkcie a výhody riadiaceho systému CR2000

 • Kompletné zobrazenie stavových veličín a parametrov na hlavnej obrazovke
 • Jednoduchá zmena režimu (pracovný, útlmový, stand-by) a inštalovaného príslušenstva
 • Vzdialené ovládanie (android, iOS, PC)
 • Časovač pre automatické spustenie UV lampy, vyhrievaných dosiek a pod.
 • Zasielanie alarmov na email
 • Vzdialená správa zariadení
 • Push notifikácia na mobilný telefón
 • Audittrail - záznam zmien, prístupov a neštandardných stavov

Na softwéri (SW, FW) sa kontinuálne pracuje a dopĺňajú sa nové funkcie ako z hľadiska legislatívnych požiadaviek, tak uľahčujúcich prácu a zlepšovania užívateľského komfortu.

Zistiť viac

KONEKTIVITA

Pracovná stanica sa dá pripojiť k internetu. Táto najmodernejšie funkcie prináša slobodu kontroly, manažmentu času a prináša významné úspory.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Vyškoleným používateľom, supervízorom a ďalším môže byť udelený vzdialený prístup k ovládaniu boxu. Táto funkcia prináša ďalšiu úroveň k úplnej kontrole pracovnej stanice. Vedľa ovládanie UV-C lampy, apod, už nemusíte čakať na stabilizáciu parametrov pracovnej stanice. A to vrátane špeciálneho príslušenstva ako je napr. vyhrevná plocha. Napr. s vyhrevnou plochou, pomocej ovládanie na diaľku, môžete ušetriť viac ako 40 minút.

V prípade vzdialeného pripojenia, miestny operátor vidí všetky operácie vykonávané vzdialene. Toto sa úspešne využívané aj pre školenia, určitých servisných úkonov, aktualizáciu firmware a ďalšie.

UPOZORNENIE NA ALARMY A PUSH NOTIFIKÁCIA

Včasné upozornenia týkajúce sa prevádzkových stavov, požiadaviek na servis, ako je výmena filtrov, blížiace sa potreba revalidácie, údržby a ďalšie. Funkcia je disponibilný pre múdra zariadenia so systémom Android a Apple iOS.

VZDIALENÁ SERVISNÁ PODPORA

Služba vzdialenej servisnej podpory je disponibilná pre všetky boxy ovládané riadiacim systémom CR2000, teda napr FBB, MBB, a ďalšie. Táto služba zahŕňa vzdialene konzultácie, poradenstvo, v prípade potreby nastavenie parametrov, vzdialenú kontrolu technického stavu, nepretrzitu kontrolu kritických parametrov zariadení, ako je tlaková strata na filtroch, apod. Servisné stredisko je automaticky informované o technickom stave zariadení. Automaticky prijíma požiadavky na blížiace sa potrebu výmeny filtrov, validáciou, a pod. Vďaka vzdialenému pripojenia sa výrazne zvyšuje úžitková hodnota zariadenia a znižuje sa potreba a časová náročnosť servisných zásahov a z toho vyplývajúce výrazné zníženie prevádzkových nákladov.

CENTRÁLNE DOZOROVÉ CENTRUM (VOLITEĽNÉ)

Pracovnou stanicu s riadením CR2000 je možné sledovať pomocou komplexného monitorovacieho systému. Monitorovací softvér je možné prevádzkovať na počítačoch so systémom Windows. Jedna inštalácia dokáže sledovať až 50 pracovných staníc. V reálnom čase prináša všetky dôležité informácie o stave všetkých inštalovaných zariadení a ich hlavných parametroch na jednej obrazovke. Popri hlavných fyzikálnych parametroch, ako je rýchlosť v pracovnom priestore, tlaková strata, teplota a pod., zobrazuje aj stavový riadok, a to pre každú pracovnú stanicu individuálne. Stavový riadok je veľmi užitočný, pretože jednak detailne informuje o stave, ale aj popisuje prípadné neštandardné stavy, odporúča výmenu filtrov, a stráži dôležité servisné/validačné lehoty.

Na každú monitorovanú pracovnú stanicu je možné, v prípade potreby, sa vzdialene pripojiť. Operátor v dozornom centre vidí to isté, čo vidí koncový užívateľ. Koncový používateľ je o tomto pripojení informovaný v stavovom riadku.

Tento systém prináša absolútny prehľad o pracovných staniciach. V kombinácii so vzdialenou servisnou podporou sa jedná o ultimátne riešenie, ktoré šetrí čas, minimalizuje neriadené odstávky zariadenia a vďaka tomu výrazne šetrí prevádzkové náklady.

 OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ BOXU POMOCÍ SMART CR2000

 

Voliteľné príslušenstvo

Box je možné upraviť / vybaviť nasledujúcim voliteľným (nadštandardným) príslušenstvom:

 • magnetický držiak na nástroje na zadnej pracovnej stene
 • LCD displej integrovaný do zadnej steny pracovného priestoru 
 • pripojenie na odťah vzduchotechniky
 • výškovo nastaviteľné ergonomické operadlo pre ruky (po celej šírke pracovného priestoru)
 • ionizačný systém pre odvod elektrického náboja z pracovného priestoru
 • elektrické zásuvky, dátové zásuvky, USB zásuvky, apod.
 • ventil pre prívod médií / plynu / vákua
 • zmena farby čelného panelu (modrá, biela)
 • záložný zdroj elektrickej energie (UPS)
 • organizér kabeláže - pre skrytie kabeláže pod pracovnou doskou, možno dodať vrátane zásuvkovej lišty
 • integrovaná vyhrievaná doska (pracovná teplota 30 až 40°C)
 • police pre klávesnicu, PC, a pod.
 • technológia klienta, a další

Na prianie zákazníka je tiež možné vykonať individuálne úpravy samotného boxu, ako je materiálové a farebné prevedenie, alebo ďalšie možné konštrukčné úpravy a inštalácie prídavných špeciálnych doplňkov podľa zákazníckych požiadaviek. Tieto úpravy je nutné vopred konzultovať..

MAXIMÁLNÁ BEZPEČNOSŤ A UŽÍVATEĽSKÁ PRÍVETIVOSŤ

Pracovná stanica je určená pre prácu s nebezpečnými látkami, tkanivami, vírusmi, bunkami, atď. Táto pracovná stanica má všetky aktuálne ochranné a kontrolné prvky a systémy zabezpečujúce bezpečnosť obsluhy a životného prostredia.

 • Kontinuálne monitorovanie a analýza hlavných parametrov, ako rýchlosti prúdenia vzduchu, tlaková strata na filtroch, teplota, detekcia prekážok a ďalších kritických parametrov
 • Detekcia vložených predmetov umiestnených v priestore pohybu predného skla - ruky, prsty, hadice, káble atď. V prípade integrácie mikroskopu tiež detekcia prítomnosti okulárov
 • Prúdový chránič
 • Tesná technická komora a pevná konštrukcia
 • Pracovný priestor s vysokým stupňom krytia IP65
 • Podrobná identifikácia varovných hlášok
 • Dôležité informácie zasielané na e-mail, push notifikácia na mobilný telefón
Advenced security

Údržba, sterilizácia, servis

Box je vybavený funkciami umožňujúcimi vykonávať údržbu, sterilizáciu pracovného priestoru a meranie. Vykonávanie bežnej dennej údržby (čistenie pracovného priestoru, prípadne vkladanie objemných vzoriek) a sterilizácia boxu je jednoduchá a intuitívna. Zodpovedná osoba uživateľa má možnosť meniť základné parametre, nastavenie časovača, aj nastavenie alarmových limitov. Servis, aktualizácie firmware, kalibrácia čidiel, apod. je prístupná pre servisných technikov systému CR2000.

Validácia a monitoring

V súlade s požiadavkami na spracovanie tkaniva a buniek, sa v rámci výstupnej kontroly a vlastné inštalácie vykonává kvalifikačné meranie (IQ, OQ, PQ). Na základe požiadavku klienta vykonávame pravidelné revalidácie (kvalifikácie) a monitoring. Všetky skúšky sú vykonávané akreditovaným skúšobným laboratóriom podľa EN ISO/IEC 17025.

Doprava a inštalácia

Zariadenie dodáva a servis zaisťuje výrobca alebo autorizovaný distribútor. Box je možné transportovať cez štandardné dvere so šírkou 80 cm.

Záruka

Doživotná technologická záruka na dostupnosť náhradných dielov a servisnú podporu (najmenej 10 rokov). Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa dodania výrobcom. Záruka sa nevzťahuje na životnosť inštalovaných filtrov, ich životnosť je daná konkrétnymi prevádzkovými podmienkami. V prípade uzatvorenia servisnej zmluvy je záručná doba predĺžená.

MBB IVF blue

ROZMERY
Typ - veľkosť

Vonkajšie rozmery

/mm/

Rozmery pracovného priestoru

/mm/

Elektrický príkon
  šírka výška hĺbka šírka výška hĺbka (W)
MBB-IVF-12  1240 1405 780 1230 690 560 500
MBB-IVF-18 1850 1405 780 1840 690 560 900

 

DOPLŇUJÚCE TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Parameter Hodnota
Triedy účinnosti (performance)*
Tesnosť proti unikaniu
Čistiteľnosť
Sterilizovatelnost

LI-C
CI-C
SI-C
Trieda čistoty podľa US FS 209 E 100 (M 3,5)
Trieda účinnosti podľa EN lSO 14644 ISO 5
Akostná trieda podľa EU GMP Volume 4, Annex 1 A
Napájacie napätie [V/Hz] 230V / 50Hz
Priemerná rýchlosť prúdenia v pracovnom priestore (m/s) ** 0,40 ± 0,05
Hluk vyžarovaný do okolia (dB(A)) pri pracovnom režime max. 56
Hluk vyžarovaný do okolia (dB(A)) pri útlmovom režime max. 54

* MBB bolo testované na všetky skúšky a získalo najvyššie výkonnostné a bezpečnostné známky podľa stupnice normy EN 12469
** v útlmovom režime je rýchlosť výrazne nižšia, ale stále je zachovaná bezpečná ochrana okolia boxu

Vlastnosti riadiaceho systému CR2000: Výber pracovných režimov; riadenie prístupových práv užívateľov. Diaľkové ovládanie pomocou Android, iOS, Windows. Časovač UV-C, vyhrievané dosky a pod. Vzdialená servisná podpora, nastavenie alarmových limitov pre rýchlosť, tlak, teploty na vyhrievaných doskách a pod. Nastavenie intenzity svetla, indikácia tlaku na vysokoúčinných filtroch. Meranie teploty v pracovnej komore. Audit trail, varovanie na končiacu lehotu platnosti validácie. Možnosť pripojenia na dozorné centrum.

image004 Greentech EN GMP

Máte otázky? V prípade, že ešte nemáte rozhodnuté, alebo by ste chceli poradiť s vhodným typom a vybavením laminárneho boxu, tak vám radi pripravíme riešenie na mieru.