Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

Laminárne modulárny systém FBB120-PORTAL

Použitie

Laminárne moduly sú použiteľné všade tam, kde je nutné vykonávať pracovné operácie v bezprašnom prostredí, napríklad zdravotníctvo, farmáciu, jemnej mechanike, optike, elektronike a pod.

Jednotlivé moduly je možné zostavovať do radov a vytvárať tak súvislé pracovné linky s laminárnym prúdením vzduchu nad pracovnými stolmi alebo technologickými linkami. Pracovné linka je tak chránená pred časticovú a bakteriálnou kontamináciou .

 • Prispôsobenie skladby laminárnych modulov na základe rozmerov a potrieb technológie
 • Individuálne nastavenie rýchlosti prúdenia od 0 do 0,8 m/s
 • Nízke obstarávacie náklady
 • Možnosť nepretržitej prevádzky (24/7)
 • Použitie bezúdržbových ventilátorov zaisťujúce maximálnu spoľahlivosť
 • Forma stavebnice umožňujúce transport zariadenia bežnými prístupovými cestami
 • Podľa potreby možno modulový systém vyrobiť ako pojazdná
 • Pri zmene technológie možno prvky použiť znovu na krytie iné technológie.

Konštrukcia

Každý modul je vybavený ventilátorom s elektronicky riadeným elektromotorom . Otáčky ventilátora sú riadené mikroprocesorovou jednotkou , ktorá sníma rýchlosť laminárneho prúdenia na každom module zvlášť a udržiava ho na v programe nastavenej hodnote. Snímaná rýchlosť je zároveň zobrazovaná na displeji riadiacej jednotky na ovládacom paneli.

Štandardne sú moduly dodávané s naprogramovanou rýchlosťou 0,45 m/s Na želanie možné rýchlosť nastaviť v rozsahu 0,2 až 0,6 m/s Túto programovú zmenu môže na želanie tiež vykonať servisný technik aj u už dodaného a prevádzkovaného zariadenia.

Vybavenie modulov veľmi výkonnými ventilátormi s plynulou automatickou reguláciou otáčok umožňuje dlhodobo udržiavať požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu s vysokou presnosťou aj cez postupné zanášanie filtra a optimálne tak využiť jeho maximálnu životnosť .

Plášť modulu je z pozinkovaného plechu, ktorého vonkajšia strana je opatrená polyesterovým lakom odtieni RAL 9010. Tichá prevádzka je zaistený kvalitným tlmičom hluku. Filtrácia vzduchu je zaistená filtračnou vložkou štandardne s triedou filtrácie H13 (HEPA), na prianie je možné osadiť ľubovoľne s vyššou triedou filtrácie. Rám je vyrobený z oceľových uzavretých profilov opatrených vysoko chemicky odolným práškový vypaľovacím lakom.

Po obvode je zostava laminárnych boxov ohraničená buď plastovými lamelovými závesy, (šírka lamely 200 mm, hrúbka 2 mm), ktoré sa navzájom prekrývajú alebo zástenami z organického skla. Pôdorysná veľkosť modulov môže byť rôzna, čo umožňuje pokrytie ľubovoľnej plochy.

TRIEDA ČISTOTY

Podľa EN ISO 14644 trieda čistoty ISO 5 , podľa US FS 209E trieda čistoty 100 , vo farmaceutickom priemysle zodpovedá akostné triede A podľa GMP (91/356/EEC).

FBB120PORTAL DETAIL
 

Príslušenstvo

Plastové lamelové závesy

Po obvode môže byť zostava laminárnych modulov ohraničená plastovými lamelovými závesy (šírka lamely 200mm, hrúbka 2mm), ktoré sa navzájom prekrývajú.

Osvetlenie

Svetlo v pracovnom priestore je zabezpečené jednak z okolia cez plastové závesy a jednak žiarivkami osadenými pod čelným panelom portálu.

Pojazdná verzia

Podľa potreby možno modulový systém PORTAL 2 a vyššie možno vyrobiť ako pojazdný.

Zákaznícke úpravy

Na želanie zákazníka je možné prevedenie aj ďalších úprav podľa individuálneho priania zákazníka. (Pevná stena, špeciálne držiaky sklopné police, sušiace tyč, farebné úpravy, celonerezová konstrukcia AISI 304, AISI 316, ...)

Výhody laminárneho modulového systému - Labox

 • Nízka obstarávacia cena - podľa príslušenstva, požadovaných úprav a celkovej veľkosti krytej plochy
 • Systém umožňuje pokryť presne len Vami požadovanú plochu.
 • Inštalácia systému z rozmerovo i hmotnostne neveľkých prvkov nekladie zvláštne nároky na transportné cesty a aj rozmerovo veľkú zostavu možno inštalovať v miestnosti sa úplne bežnými prístupovými cestami.
 • Pri zmene technológie možno prvky použiť znovu na krytie iné technológie.
 • Zariadenie je dimenzované pre nepretržitú prevádzku. Ventilátory sú bezúdržbové.
 • Výmeny filtrov sú jednoduché, rovnako ako žiarivkové trubice

Do podhľadu integrovaná verzia

modul integrovan verze
modul semiintegrovan verze
 

Portálová verzia

portalova verze
 

Rozmery-príkladové zostavy FBB120-12

Typ

Rozmery pracovného priestoru

/mm/

Príkon ventilátora pri
rychlosti 
0,45 m.s-1 [W]

šířka hľbka
PORTAL 12-1 1160 565 380
PORTAL 12-2 1160 1130 760
PORTAL 12-2S 2320 565 760
PORTAL 12-3 1695 1160 1140
PORTAL 12-4 2260 1160 1520
PORTAL 12-8 2320 2355 3040
PORTAL 12-10 2900 2355 3800

* ak potrebujete iné rozmery zariadenia, tak nás prosím kontaktujte.

 

Rozmery-príkladové zostavy FBB120-16

Type

Rozmery pracovného priestoru

/mm/

Príkon ventilátora pri
rychlosti
 0,45 m.s-1 [W]

šířka hľbka
PORTAL 16-1 1560 565 440
PORTAL 16-2 1560 1130 880
PORTAL 16-2S 3120 565 880
PORTAL 16-3 1695 1560 1300
PORTAL 16-4 3120 1130 1750
PORTAL 16-8 2260 3120 3500
PORTAL 16-10 2825 3120 4370

* ak potrebujete iné rozmery zariadenia, tak nás prosím kontaktujte