logo_new_simply Súhlas s elektronickou fakturáciou
State of the Art clean room technology
Súhlas s elektronickou fakturáciou

Elektronicky zaslané daňové doklady spĺňajú všetky náležitosti podľa platných právnych predpisov Českej republiky (najmä § 26 zákona o DPH č. 235/2004 Zb.) a budú zasielané vo formáte PDF. Zároveň už nebudete dostávať tlačené daňové doklady. 

Elektronická fakturácia prináša zefektívnenie doručovanie daňových dokladov okamžite po vystavení zodpovednej osobe, zjednodušenie archivácia daňových dokladov, možnosť importu dát do účtovných programov a v neposlednom rade tiež ochranu životného prostredia. 

Vyplnením a odoslaním tohto formulára vyjadríte súhlas so zasielaním daňových dokladov elektronickou cestou a súhlas so spracovaním uvedených údajov spoločnosťou LABOX, spol. s r.o. 

V prípade zmeny e-mailovej adresy je potrebné nás bezodkladne informovať. 

Pre správne odoslanie formulára je nutné všetky označené položky vyplniť!

Insert your company name
Insert your company VAT Nr.
Please let us know your name.
Vložte Váš telefon.
Please let us know your email address.
Prosím zaškrtněte Souhlasím s elektronickou fakturací