Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

FAQ

Porovnanie klasifikácia čistých priestorov podľa ISO 14644-1:1999 a nové ISO 14644-1: 2015

Maximálne prípustný limit koncentrácie častíc, v kubickom metri, je daný nasledujúcou tabuľkou:

Maximálna úroveň častíc vo vzduchu

 ISO Triedy 

0,1 μm

0,2 μm

0,3 μm

0,5 μm

1 μm

5 μm

Trieda 1

b 10

-2

       

Trieda 2

100

24

10

-4

   

Trieda 3

1 000

237

102

35

8

 

Trieda 4

10 000

2 370

1 020

352

83

 

Trieda 5

100 000

23 700

10 200

3 520

832

29 

Trieda 6

1 000 000

237 000

102 000

35 200

8 320

293

Trieda 7

     

352 000

83 200

2 930

Trieda 8

     

3 520 000

832 000

29 300

Trieda 9

     

35 200 000

8 320 000

293 000

Aktualizácia normy ISO 14644: 2015, na čisté priestory, vypúšťa niektoré limity na počet častíc. V tabuľke označené červeno. Nová norma však nerieši iba limity na častice, ale zavádza aj ďalšie zmeny. V prípade záujmu o konzultáciu na túto tému nás prosím kontaktujte tu.