Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

FAQ

Klasifikácia čistých priestorov podľa ISO 14644-1:1999

Maximálne prípustný počet častíc, v kubickom metri, je daný nasledujúcou tabuľkou:

 

Maximálny počet častíc vo vzduchu

Veľkosti častíc

 

> 0,1 μm

> 0,2 μm

> 0,3 μm

> 0,5 μm

> 1 μm

> 5 μm

Trieda 1

10

2

       

Trieda 2

100

24

10

4

   

Trieda 3

1 000

237

102

35

8

 

Trieda 4

10 000

2 370

1 020

352

83

 

Trieda 5

100 000

23 700

10 200

3 520

832

29

Trieda 6

1 000 000

237 000

102 000

35 200

8 320

293

Trieda 7

     

352 000

83 200

2 930

Trieda 8

     

3 520 000

832 000

29 300

Trieda 9

     

35 200 000

8 320 000

293 000