Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

FAQ

Klasifikácia čistých priestorov podľa vyhlášky č. 128/2012 Zb., vyhlášky č. 129/2012 Zb. a pokynu ŠÚKL, respektíve EÚ GMP Annex 1.

 

Klasifikácia čistých priestorov podľa EÚ GMP Annex 1. rev. 2022

Maximálny prípustný počet častíc, v kubickom metri, je daný nasledujúcou tabuľkou:

Trieda čistoty

Maximálny prípustný počet častíc / m3 s rovnakou veľkosťou alebo väčšou

V pokoji 

V prevádzke

0,5 µm

5,0 µm

0,5 µm

5,0 µm

A

3520

nešpecifikované

3 520

nešpecifikované

B

3520

29

352 000

2 930

C

352 000

2 930

3 520 000

29 300

D

3 520 000

29 300

Stanovuje výrobca podľa
zhodnotenia rizika

Stanovuje výrobca podľa
zhodnotenia rizika

Trieda A a B zodpovedajú triede 100, M 3.5, ISO 5
Trieda C zodpovedajú triede 10.000, M 5.5, ISO 7
Trieda D zodpovedajú triede 100.000, M 6.5, ISO 8


Limity pre mikrobiologickú kontamináciu čistých priestorov v stave "pri prevádzke" sú potom dané následujúcou tabuľkou:

Trieda

Odporúčané limity pre mikrobiologickú kontamináciu 

VzorkovánívzduchuCFU/m3

Petriho miska (průměr 90 mm)CFU/4 hod

Kontaktní desky (průměr 55 mm)CFU/deska

A

<1

<1

<1

B

10

5

5

C

100

50

25

D

200

100

50

 

Pre monitoring je maximálny prípustný počet častíc, v kubickom metri, je daný nasledujúcou tabuľkou:

Trieda čistoty

Maximálny prípustný počet častíc / m3 s rovnakou veľkosťou alebo väčšou

V pokoji 

V prevádzke

0,5 µm

5,0 µm

0,5 µm

5,0 µm

A

3520

29

3 520

29

B

3520

29

352 000

2 930

C

352 000

2 930

3 520 000

29 300

D

3 520 000

29 300

Stanovuje výrobca podľa
zhodnotenia rizika

Stanovuje výrobca podľa
zhodnotenia rizika

 

Klasifikácia čistých priestorov podľa vyhlášky č. 128/2012 Zb., vyhlášky č. 129/2012 Zb. a EÚ GMP Annex 1. rev. 2007

Maximálny prípustný počet častíc, v kubickom metri, je daný nasledujúcou tabuľkou:

Trieda čistoty

Maximálny prípustný počet častíc / m3 s rovnakou veľkosťou alebo väčšou

V pokoji 

V prevádzke

0,5 µm

5,0 µm

0,5 µm

5,0 µm

A

3520

20

3 520

20

B

3520

29

352 000

2 900

C

352 000

2 900

3 520 000

29 000

D

3 520 000

29 000

nedefinováno

nedefinováno

Trieda A a B zodpovedajú triede 100, M 3.5, ISO 5
Trieda C zodpovedajú triede 10.000, M 5.5, ISO 7
Trieda D zodpovedajú triede 100.000, M 6.5, ISO 8


Limity pre mikrobiologickú kontamináciu čistých priestorov v stave "pri prevádzke" sú potom dané následujúcou tabuľkou:

Trieda

Odporúčané limity pre mikrobiologickú kontamináciu (a)

VzorkovánívzduchuCFU/m3

Petriho miska (průměr 90 mm)CFU/4 hod

Kontaktní desky (průměr 55 mm)CFU/deska

Otisk rukavice5 prstůCFU/rukavice

A

<1

<1

<1

<1

B

10

5

5

5

C

100

50

25

-

D

200

100

50

-