Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

Pracovné dni radiofarmaceutické sekcie nukleárnej medicíny

Pri príležitosti konferencie "Pracovné dni radiofarmaceutické sekcie nukleárnej medicíny" konanej v Opave bol odbornej verejnosti predstavený nami novo inštalovaný čistý priestor pre prípravu rádiofarmák v ONM pri Sliezske nemocnice v Opave.