logo_new_simply Pracovné dni radiofarmaceutické sekcie nukleárnej medicíny
State of the Art clean room technology

Pracovné dni radiofarmaceutické sekcie nukleárnej medicíny

Pri príležitosti konferencie "Pracovné dni radiofarmaceutické sekcie nukleárnej medicíny" konanej v Opave bol odbornej verejnosti predstavený nami novo inštalovaný čistý priestor pre prípravu rádiofarmák v ONM pri Sliezske nemocnice v Opave.