Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

Závesný laminárne box FBB120-R

Použitie

Laminárne boxy v závesnom prevedenie sú použiteľné všade tam, kde je nutné nielen vykonávať pracovné operácie v bezprašnom prostredí, ale aj plne eliminovať vibrácie spôsobovaných laminárnym boxom.

Laminárný box je možné zavesiť na stenu alebo na špeciálnú závesnú konštrukciu. Pracovný priestor je tak nielen chránený pred časticovú a bakteriálnou kontamináciou, ale súčasne aj pred vibráciami, ktoré spôsobujú konvenčné laminárne boxy .

Medzi hlavné vlastnosti patrí:

  • plne automatizovaná prevádzka
  • riadenie mikroprocesorovou jednotkou
  • veľká pracovná plocha
  • vysoká spoľahlivosť

Hlavné využitie:

  • práce s mikromanipulátory (napr. IVF Centra)
  • jemná mechanika
  • čistá montáž

Konštrukcia

Každý laminárny box je vybavený ventilátorom s elektronicky riadeným elektromotorom. Otáčky ventilátora sú riadené mikroprocesorovou jednotkou , ktorá sníma rýchlosť laminárneho prúdenia na každom module zvlášť a udržiava ho na v programe nastavenej hodnote. Snímaná rýchlosť je zároveň zobrazovaná na displeji riadiacej jednotky na ovládacom paneli.

Štandardne sú laminárne boxy dodávané s naprogramovanou rýchlosťou 0,45 m/s Na želanie možné rýchlosť nastaviť v rozsahu 0,2 až 0,6 m/s Túto programovú zmenu môže na želanie tiež vykonať servisný technik aj u už dodaného a prevádzkovaného zariadenia. Útlmový režim je štandardne nastavený na 0,2 m/s

Závesné laminárne boxy sú vybavené výkonnými ventilátormi s plynulou automatickou reguláciou otáčok, umožňujúce dlhodobo udržiavať požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu s vysokou presnosťou aj cez postupné zanášanie filtra a optimálne tak využiť jeho maximálnu životnosť .

Plášť modulu je z pozinkovaného plechu, ktorého vonkajšia strana je opatrená polyesterovým lakom odtieni RAL 9010. Tichá prevádzka je zaistený kvalitným tlmičom hluku. Filtrácia vzduchu je zaistená filtračnou vložkou štandardne s triedou filtrácie H13 (HEPA), na prianie je možné osadiť ľubovoľne s vyššou triedou filtrácie. Rám je vyrobený z oceľových uzavretých profilov opatrených vysoko chemicky odolným práškový vypaľovacím lakom.

Po obvode je pracovný priestor laminárneho boxu ohraničená buď plastovými lamelovými závesy, (šírka lamely 200 mm, hrúbka 2 mm), ktoré sa navzájom prekrývajú alebo zástenami z organického skla.

Pracovný priestor laminárneho boxu zaisťuje triedu čistoty ISO CLASS 5 podľa EN ISO 14644 , podľa US FS 209E trieda čistoty 100 , čo vo farmaceutickom priemysle zodpovedá akostné triede A podľa VYR7 (91/356/EEC).

Príslušenstvo

Ohraničenie pracovného priestoru

Plastové lamelové závesy

Po obvode môže byť pracovný priestor laminárneho boxu ohraničený plastovými lamelovými závesy (šírka lamely 200mm, hrúbka 2mm), ktoré sa navzájom prekrývajú.

Organické sklo/plexisklo

Po obvode môže byť pracovný priestor laminárneho boxu ohraničený organickým sklom alebo plexisklom. V prípade integrácie špeciálnych technológií, ako mikroskop, tak v miestach okulárov môže byť sklo upravené tak, aby sa zabezpečilo laminárne polia a súčasne aj ergonómia práce užívateľa.

Osvetlenie

Žiarivkové osvetlenie

Osvetlenie pracovného priestoru zabezpečuje žiarivkové teleso integrované do čelného ovládacieho panelu.

Diódové osvetlenie (LED)

V prípade práce s DNA a podobne citlivými materiálmi je možné box vybaviť diódovým osvetlením. Toto je hlavne vhodné pre prácu s bunkami.

 

Zákaznícke úpravy

Na želanie zákazníka je možné prevedenie aj ďalších úprav podľa individuálneho priania zákazníka. (Špeciálne držiaky, iná farba čelného panelu - napr modrá, biela, atď)

Verzia so zavesením na stenu

 

So stojanovú konštrukcií

 

Rozmery

Typ

Rozmery pracovného priestoru

/mm/

Príkon ventilátora pri
r ychlosti
 0,45 m.s-1 [W]

šířka hloubka
FBB120-12-R 1160 565 380
FBB120-16-R 1560 565 450
FBB120-24-R 2320 565 760
FBB120-28-R 2655 565 760