Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

Biologický bezpečnostný izolátor IZO85

Použitie

MSC IZO 85 je riešený ako prenosné zariadenia , alebo pre použitie v mobilných prostriedkoch. Od vlastnej skrine MSC možné jednoducho demontovať materiálovú priepusť a ventilátor. Pre manipuláciu je skriňa MSC vybavená madlami. K preprave sa používa prenosná taška a kufor na príslušenstvo na materiálovú priepusť a ventilátor.

Zariadenie bolo vyvinuté pre českú armádu a osvedčilo sa za podmienok misií v Kuvajte, Afganistane a Iraku. Vhodné je najmä pre záchranné zbory, veterinára a ďalšie rýchlo zriaďované pracoviská.

Konštrukcia

Skriňa MSC je samonosná zváraná konštrukcia z nehrdzavejúceho plechu . K nej sú primontované vstupné a výstupné filtre v plechových krytoch, elektronický ovládací a osvetľovacie blok (tvorí hornú nadstavbu nad pracovným priestorom) a materiálová priepusť z nehrdzavejúcej ocele. Prednú stenu MSC tvorí odnímateľné, veľmi odolné (kalené az vonku kryté fóliou) bezpečnostné sklo. Pracovné rukávce sú vyrobené z materiálu HYPALON H.0, 4 mm . Materiál je odolný dezinfekčným a dekontaminačným prostriedkom, UV žiareniu a prakticky proti všetkým chemikáliám s výnimkou koncentrovaných kyselín.

MSC je osadený HEPA filtre triedy H14 . Jeden filter je na vstupe vzduchu do zariadenia. Dva, za sebou radené, samostatne testovateľné, filtre sú osadené na výstupe. Ku krytu výstupných filtrov je pomocou pružnej hadice D125 mm pripojený ventilátor v samostatnej skrini z oceľového plechu. Dno pracovného priestoru je dvojité . Pod vyberateľnou trojdielnou pracovnou doskou je vodotesná vaňa s uzatvárateľnou výpusťou . Dekontamináciu povrchov možno vykonávať roztoky pomocou ručnej sprchy. Pracovný priestor MSC je ďalej vybavený germicídnymi žiaričom ovládaným programovateľnými spínacími hodinami, elektrickou zásuvkou 230V/50Hz napájanú cez oddeľovacie trafo s možnosťou pripojenia spotrebiča do 150W (napríklad centrifúga) a osvetlením s regulovateľnou intenzitou . MSC možno vrátane inštalovaných filtrov sterilizovať parami formaldehydu .

Voliteľné príslušenstvo

  • stojan
  • prívod médií (voda, plyn, vákuum, ...)
  • elektrickej zásuvky
  • dezinfekčné súprava
  • kamerový systém
  • špeciálne držiaky a stojany
  • USB port a iné konektorové systémy
  • vyššia trieda filtrácie

Na želanie zákazníka je možné prevedenie aj ďalších úprav a vrátane integrácie klientových prístrojov (meradlá, monitoring a špeciálne vstupy). Odporúčame, aby naši klienti všetky žiadané úpravy s nami konzultovali ešte pred objednaním.

Dodávanie

Izolátor dodáva a servis zabezpečuje výrobca. V základnom prevedení sa zariadenie dodáva vrátane prepravnej tašky a kufra pre príslušenstvo.

Záruka

Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa dodania výrobcom. Záruka sa nevzťahuje na životnosť inštalovaných filtrov, ich životnosť je daná konkrétnymi prevádzkovými podmienkami

mobilni
 

Rozmery

Typ

Vonkajšie rozmery

/mm/

Rozmery pracovného priestoru

/mm/

  šířka výška hloubka šířka výška hloubka
IZO-85 1280 680 620 800 500 530

Doplňujúce technické informácie

Napájacie napätie 230V, 50 Hz
Trieda čistoty podľa US FS 209 E 100 (M3,5)
Trieda účinnosti podľa EN 14644-1 ISO Class 5
Akostné trieda podľa EC GMP Volume 4, Annex 1 A
Podtlak v pracovnom priestore voči okoliu /Pa / min 200
Prietok vzduchu pracovným priestorom /m3h-1 / min 100
Hluk vyžarovaný do okolia /dB (A) / max 50
Regulovateľná intenzita osvetlenia na pracovnej ploche /lx / max 2000
Hmotnosť 60 kg

 

SORPČNÉ KAPACITY *

fosgen min 250 g
kyanovodík min 100 g
chlorkyan min 100 g
chlorpikrin min 500 g

 * uvedené údaje platia len pre izolátor typu IZO 85 - FSP (izolátor s inštalovaným sorpčným filtrom)