logo_new_simply Laminárný box FBB120 | LABOX
State of the Art clean room technology

Laminárný box s vertikálnym prúdením vzduchu FBB120

Box je určený pre aplikácie vyžadujúce laminárne prúdenie vzduchu pre ochranu produktu pred časticovou a bakteriálnou kontamináciou .

 • plne automatizovaná prevádzka
 • riadený mikroprocesorovou jednotkou zabezpečujúci
  optimálne parametre laminárneho prúdenia
 • ideálny pre kontrolu sterilít
 • veľká pracovná plocha
 • vysoká spoľahlivosť
 • ľahká a jednoduchá čistiteľnosť

Konstrukcia

Box je vybavený elektronicky riadeným motorventilátorom . Otáčky ventilátora sú riadené mikroprocesorovou jednotkou boxu , ktorá sníma rýchlosť laminárneho prúdenia a udržuje ho na v programe nastavenej hodnote . Snímaná rýchlosť je zároveň zobrazovaná na displeji riadiacej jednotky na ovládacom paneli boxu spolu s údajom dodávaného výkonu elektromotora napr : rýchlosť 0,45 m / s ( výkon 55 % ) .

Uvedené riešenie výrazne znižuje spotrebu energie . Na rozdiel od motorov , ktorých otáčky sú riadené napäťovo tyristorovými regulátormi , je u tohto riešenia spotrebované len také množstvo energie , ktoré je nevyhnutné pre dosiahnutie zvolenej rýchlosti prúdenia .

Štandardne sú boxy dodávané s naprogramovanou rýchlosťou 0,45 m /s Na prianie je možné rýchlosť nastaviť v rozsahu 0,2 až 0,6 m / s . Túto programovú zmenu môže na prianie tiež vykonať servisný technik taktiež na už dodanom a prevádzkovanom boxe .

Vybavenie boxu z veľmi výkonným ventilátorom s plynulou automatickou reguláciou otáčok umožňuje dlhodobo udržiavať požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu s vysokou presnosťou aj cez postupné zanášanie filtra a optimálne tak využiť jeho životnosť .

Pracovná doska boxu je z nehrdzavejúcej ocele , osvetlenie boxu je zabezpečené jednak bočnými a čelným oknom z okolia a taktiež žiarivkovým osvetlením inštalovaným pod čelným panelom . V pracovnom priestore boxu je inštalovaná elektrická zásuvka . Zvýšená elektrická bezpečnosť je zaistená prúdovým chráničom .

Voliteľné príslušenstvo

 • stojan
 • prídavné elektrické zásuvky
 • diodové osvětlení (LED)
 • špeciálna prestupy pracovnou plochou ( váhy , mikroskop , odpadové zberné nádoby a pod )
 • integrácie a inštalácia špeciálnych prístrojov , stojančekov , držiakov a pod

Na prianie zákazníka je možné prevedenie aj ďalších úprav a vrátane integrácie klientových prístrojov ( meradlá , monitoring a špeciálne vstupy ) .

Odporúčame , aby naši klienti všetky žiadané úpravy s nami vopred konzultovali pred objednávkou .

Dodávka

Box dodáva , inštaluje , a servis zabezpečuje výrobca .

Záruka

Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa dodania výrobcom. Záruka sa nevzťahuje na životnosť inštalovaných filtrov , ich životnosť je daná konkrétnymi prevádzkovými podmienkami .

1
 

FBB120

 

Rozmery

Typ

Vonkajšie rozmery

/mm/

Rozmery pracovného priestoru

/mm/

  šířka výška hl. šířka výška hl.
FBB120-09 880 1250 575 860 800 565
FBB120-12 1180 1250 575 1160 800 565
FBB120-16 1580 1250 575 1560 800 565
FBB120-20 1980 1250 575 1960 800 565
FBB120-24 2340 1250 575 2320 800 565

 

* ak potrebujete iné rozmery boxu, tak nás prosím kontaktujte

 

Doplňujúce technické informácie

Parameter Hodnota
Napájacie napätie 230V, 50 Hz
Príkon pri maximálnom výkone 100% FBB120-09  330W 
FBB120-12 330W
FBB120-16 330W
FBB120-20 660W
FBB120-24 660W
Trieda čistoty podľa US FS 209E 100 (M3,5)
Trieda čistoty podľa EN ISO 14644-1 ISO Class 5
Akostné trieda podľa EC GMP Volume 4, Annex 1 A
Rýchlosť prúdenia vzduchu * /ms -1 / 0,45
Hluk v pracovnom priestore /db (A) / max 57
Hluk vyžarovaný do okolia /dB (A) / max 55
Intenzita osvetlenia na pracovnej ploche /1x / min. 500