Servis a údržba čistých priestorov

ČISTÉ PRIESTORY (LABORATÓRIA) VRÁTANE TECHNOLÓGIE (FACILITY MANAGEMENT)

servis a údržba čistých priestorov (laboratórií, a ďalších priestorov s riadenou čistotou vzduchu) vrátane s tým súvisiacích technológií. S ohľadom na požiadavky klienta a dôležitosti technológie je možné zaisťit aj službu 24 hodín 7 dní v týždni (24/7).

Komplexný facility management technológie čistých priestorov:

OPERAČNé SÁLY

servis a údržba operačných sál a ďalších priestorov s vysokou náročnosťou na časticovú a mikrobiálnu čistotu vzduchu. Vrátane výmeny vysoko účinných filtrov HEPA (ULPA), prípadne výmeny laminarizátorov (laminarizačná fólia nad operačnou zónou), následného zaregulovania systému vzduchotechniky a akreditované meranie a validácie (akreditácia skúšobného laboratória podľa EN/ISO 17025) podľa požiadaviek ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv ) a ďalších dozorných orgánov.

VZDUCHOTECHNIKA

servis a údržba celých systémov i samostatných častí. Meranie všetkých vzduchotechnických parametrov, zaregulovanie vzduchotechnických systémov.

LAMINÁRNÉ BOXY

U laminárnych boxov vykonávame validáciu a bežný servis (výmena spotrebného materiálu, HEPA filtrov, predfiltrov, žiariviek a pod). Vykonávame tiež dekontamináciu laminárnych boxov podľa EN 12469 parami formaldehydu. Zaisťujeme tak ako servis vlastných zariadení, tak aj zariadení od ostatných výrobcov.

Pred objednávkou servisných služieb odporúčame s nami servis vopred konzultovať (viď. kontakty alebo zaslať požiadavku cez webové rozhranie).

thumb projekce 05
thumb projekce 08
thumb vymena filtru HEPA web
 

 

Pre zadanie servisného zásahu alebo údržby môžete použiť tento všeobecný formulár