Profil firmy

LABOX spol. s r.o.byla založená v roku 1993 v Prahe.

Prvou oblasťou sú dodávky investičných celkov v oblasti čistých priestorov (tj priestorov s riadenou čistotou vzduchu) pre farmáciu, zdravotníctvo, elektroniku, potravinárstvo, biotechnológiu, a ďalej vzduchotechniku pre aplikácie vo všetkých oblastiach použitia, apod na kľúč. Našim zákazníkom ponúkame kompletné zaistenie všetkých činností súvisiacich s danou investíciou tj od konkretizácie zadania cez spracovanie štúdie, získanie príslušných povolení, vlastnú realizáciu, uvedenie zariadenia do skúšobnej prevádzky až po kvalifikácii, a prípadne validáciu priestoru a inštalovanej technológie.
Druhou oblasťou je výroba a dodávky laminárnych boxov pre aplikácie vyžadujúce vysokú definovanú čistotu a laminárne prúdenie vzduchu v pracovnej oblasti. Pre tieto aplikácie sme navrhli a vyrábame širokú škálu, od stolných boxov pre lekárne a laboratóriá typu FBB, až po modulovú stavebnicu z modulov typu FBB Portal pre vytváranie väčších pracovných plôch a pre krytie technologických liniek. Posledná novinka sú boxy vyvinuté špeciálne pre centrá asistovanej reprodukcie, FBB120-IVF (a to ako verzia stolná, tak aj závesná).
Ďalej vyrábame a dodávame laminárne boxy typu biohazard, mikrobiologicky bezpečnostné boxy MB a biologickej izolátory IZO pre prácu s biologicky aktívnymi a toxickými látkami, ktoré predstavujú najvyššiu mieru zabezpečenia obsluhy a okolia pred možnou kontamináciou.
Do oblasti výroby patrí tiež vývoj neštandardných vzduchotechnických výrobkov z oblasti filtrácie vzduchu, napr filtre pre jadrovú energetiku a pod.
Kvalita výroby a dodávateľských činností je garantovaná certifikátom ISO 9001:2016, vystaveným spoločnosťou ITI TÜV.
Pre prácu s utajovanými faktmi sme, Národným bezpečnostným úradom, certifikovaní pre prístup k utajovaným informáciám do stupňa utajenia dôverné.

V rámci výrobnej činnosti poskytujeme aj servis a opravy laminárnych boxov, čistých priestorov a vzduchotechniky a to aj iných výrobcov a dodávateľov.

Treťou oblasťou činnosti firmy je oblasť meraní, validácií a kalibrácií. Pre tieto činnosti bola v rámci firmy vybudovaná:

a) akreditované skúšobné laboratórium, č.1313, akreditované ČIA podľa EN ISO/IEC 17025, zaisťujúce merania v nasledujúcich oblastiach:

b) kalibračné laboratórium, ktoré zaistuje:

 

Výber referencií

Certifikácia
nbu labox osvedceni
certifikat 2020
cert ISO cz

 

ČLENSTVO
INFORMÁCIE Z INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Labox, spol.s r.o. se sídlem Brandýská 8, 250 90 Jirny, vedená u MS v Praze, oddíl C, vložka 22918.

výpis z obchodného registra

údaje z registra plátcov DPH