Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

Projekcia a dodávky

ČISTÉ PRIESTORY, LABORATÓRIA, VÝROBNÉ PRIESTORY S VYSOKÝMI POŽIADAVKAMI NA ČISTOTU VZDUCHU

zabezpečujeme komplexnú dodávku na kľúč, teda kompletné zaistenie všetkých činností súvisiacich s danou investíciou , tj od konkretizácie zadania cez spracovanie štúdie a realizačného projektu , získanie príslušných povolení , vlastnú realizáciu , uvedenie zariadenia do skúšobnej prevádzky až po kvalifikáciu a prípadne aj validáciu priestoru a inštalovanej technológie , a v neposlednom rade zaisťujeme dodávky a inštalácie kontinuálneho monitoringu . Všetky činnosti prebiehajú podľa , rokmi maximálne zefektivněnému, systému riadenia LABOX, ktorý sa používa pri takýchto technologicky zložitých investičných akciách . Všetky činnosti sú tak tiež pokryté riadením kvality podľa ISO 9001:2016 , ktoré je každoročne nezávisle preverované.

APLIKÁCIA TECHNOLÓGIE ČISTÝCH PRIESTOROV

 • pracovisko prípravy cytostatík
 • výroba a spracovanie rádiofarmák
 • PET Centra / Nukleárna Medicína
 • tkanivovej banky a spracovanie tkanív (296/2008 Zb .)
 • centra asistovanej reprodukcie (IVF centra)
 • výroba nanovlákien (nanotechnológie)
 • operačné sály
 • mikrobiologické laboratória
 • laboratória biologického zabezpečenia BSL3 BSL4
 • virologické laboratóriá
 • prevádzkové , výskumné , výrobné a kontrolné priestory
 • priestory s vysokými nárokmi na čistotu ( prašnosť), teplotu alebo vlhkosť

KONKURENČNÍ VÝHODY

 • profesionálny a skúsený tím
 • maximálna rýchlosť a flexibilita
 • nákladovo efektívne riešenie
 • riešenie na kľúč
 • zavedený systém realizácie
 • medzinárodne platné certifikácie
 • zabezpečenie pozáručného servisu a údržby

D ODÁVATEĽSKÝ SYSTÉM LABOX

 Labox čisté priestory konzultácie

KONZULTÁCIE S KLIENTOM - ŠTÚDIE

Technológia čistých priestorov je finančne veľmi náročná investícia , ktorá si zaslúži maximálný rozbor a predovšetkým určenie ideálneho spôsobu výstavby , aby bola ekonomicky maximálne efektívná. Vždy je potrebné uvažovať , okrem technologických požiadavkov , aj nad po žiadovanou životnosťou . Náš profesionálny tím má viac ako 30 ročnú skúsenosť s dodávkami čistých priestorov a na každý čistý priestor sa pozerá individuálne s ohľadom na maximálnu efektívnosť investície pre klienta . Cielené konzultácie a zoznámenie s požiadavkami sú teda základným kameňom celkového úspechu . Výsledkom tohto kroku by malo byť spracovanie štúdie , ktorá bude podkladom pre nasledujúce etapy tvorby projektovej dokumentácie.

Labox čisté priestory projekcia

PROJEKTOVÁ ETAPA

Po tom čo je známy hlavný koncept sa začne pracovať na základnej projektovej dokumentácii , ktorú je možné predložiť dozorným orgánom . Väčšinou sa jedná o projekt pre stavebné povolenie , ktorý je nutný pre predloženie stavebnému úradu. V prípade ďalších účastníkov konania , ako je napr vo farmácii Štátný ústav pre kontrolu liečiv alebo Štátný zdravotný ústav, zabezpečujeme možnosť predbežného odsúhlasenia konceptu riešenia . V prípade dodávky na kľúč sa projektové práce na realizačnej dokumentácii vypracovávajú takým postupom , aby bolo možné aj v priebehu projektovej fázy začať stavbu . Toho docieľujeme prepracovaným systémom , ktorý takúto súčinnosť umožňuje a tým  významne znižujeme celkový čas realizácie investície.

Labox čisté priestory realizácia

REALIZÁCIA

V prípade dodávky na kľúč je táto časť investície zahájená už v priebehu projektovej etapy . Všetky kroky majú presne definovaný postup , aby bola zaistená kvalita aj časový harmonogram.

Labox čisté priestory validácia merenie certifikácia

MERANIE A KVALIFIKÁCIA

Každá dodávka nie je kompletná , kým sa neurobí potrebné merania a preverenie funkčnosti všetkých systémov a zariadení . Všetky merania , kvalifikácie a validácie zaisťujeme sieťou akreditovaných skúšobných laboratórií , teda maximálnou autorizáciou k týmto meraniam a teda aj nezávislosťou nad výsledkami. Všetky výsledky sú platné nielen v SR ale sú aj medzinárodne uznateľné. Zabezpečujeme nasledujúcí rad skúšok:

 • DQ designová kvalifikácia
 • IQ inštalačná kvalifikácia
 • OQ operačná kvalifikácia
 • PQ procesná kvalifikácia
Labox čisté priestory servis

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

Odovzdaním dokončeného diela do užívania užívateľovi pre nás práca na projekte nekončí . Je to čas , kedy mnohokrát viac než pred vlastným dokončením je nutnosť maximálnej funkčnosti a operatívnosti celého diela , aby sa zaistilo zamedzenie neriadených výpadkov a mimoriadnych udalostí a výdavkov. O to sa stará tím technikov , ktorí zaisťujú pravidelnú údržbu a servis dodaných zariadení a úplne informujú klienta o prípadných prevádzkových nákladoch ( ako je výmena filtračných vložiek , apod ) . Taktiež je aktivovaná meracia skupina , ktorá zaisťuje pravidelné revalidácie.

CERTIFIKÁCIA
nbu labox osvedceni
certifikat_2020 O společnosti
cert ISO cz
ČLENSTVO
 • česká komora autorizovaných inžinierov ČKAIT
 • asociácie strojných inžinierov ASI
 • asociácia akreditovaných laboratórií ILEC
SÚVISIACE ČINNOSTI
 • projekcia a dodávka kontinuálneho monitoringu ( častice , teplota , vlhkosť , tlak , CO2 , O2 atď )
 • validácia a servis čistých priestorov a technológií
 • konzultácie v oblasti čistých priestorov
 • výroba a montáž signalizačného zariadenia pre čisté priestory ( signalizácia otvorených dverí , telefóny do čistých priestorov , diferenčné pretlakomery , atď )
 • vybavenie zariaďovacími predmetmi ( nábytok pre čisté priestory, MDF aj nerez)
ČISTÉ PRIESTORY - VÝKLAD POJMU

Čisté priestory sú priestory s riadenou čistotou vzduchu . Sú používané tam , kde sú definované nároky na prašnosť , prípadne na teplotu , vlhkosť a mikrobiálnu čistotu. Čisté priestory sú definované normou EN ISO 14644, GMP a pokyny ŠÚKLu (FDA).

Typické oblasti použitia technológií čistých priestorov:

 • farmaceutický priemysel
 • potravinársky priemysel
 • chemický priemysel
 • elektrotechnický priemysel
 • zdravotníctva
 • strojárstvo
 • automobilový priemysel
PRIPRAVUJETE, PLÁNUJETE, ČI UVAŽUJETE O VÝSTAVBE ČISTÝCH PRIESTOROV?

Kontaktujte nás! Váš projekt sme schopní realizovať vo všetkých stupňoch, od prvnotních konzultácií až po výstavbu, validácie a bezchybný servis. Kontaktné informácie sú zde. Prípadne môžete využiť špecifický dopytový formulár..

 

Dopytový formulár

O spoločnosti

Spoločnosť Labox je popredným výrobcom laminárnych boxov a dodávateľom investičných celkov technológie čistých priestorov.

Viac o spoločnosti tuv

Laminárne boxy a čisté priestory

V oblasti služieb pre čisté priestory ponúka profesionálny servis, údržbu, meranie a validáciu čistých priestorov, laminárnych boxov, vzduchotechniky, sterilizátorov, termostatov, inkubátorov, mrazničiek a ďalšie tepelnej techniky.

Pre čisté priestory (tj priestorov s riadenou čistotou vzduchu) ponúka kompletné zajistenie všetkých činností súvisiacich s danou investíciou tj od konkretizácie zadania cez spracovanie štúdie a realizačného projektu, získanie príslušných povolení, vlastnú realizáciu, uvedenie zariadenia do skúšobnej prevádzky až po kvalifikáciu a validáciu čistého priestoru a inštalovanej technológie a záručný aj pozáručný servis.

Laminárne boxy a čisté priestory Labox s.r.o.

znalost skusenost profesionalita LABOX
Oznámenie
5. 10.
2023

Oslavujeme 30 rokov

Milí priatelia a partneri našej spoločnosti,
tento rok oslavujeme veľkolepé jubileum – 30 rokov od založenia našej spoločnosti.

Čítať ďalej...
1. 9.
2023

SMART CR2000 control pre čisté priestory

SMART CR2000 control system sa úspešne aplikuje v rámci inštalácií čistých priestorov. Systém zvyšuje bezpečnosť, kvalitu a znižuje náklady..

Čítať ďalej...
14. 9.
2022

EU GMP Annex 1 revízia 2022

Naše akreditované laboratórium, pre oblasť technológie čistých priestorov, zaisťuje validácie, meranie a kvalifikácie podľa novej revízie zásad správnej výrobnej praxe EU GMP Annex 1, vydanou Európskou komisiou v roku 2022

Čítať ďalej...