State of the Art clean room technology

Certifikácia NBU pre prístup k utajovaným skutočnostiam

Tento mesiac sme úspešne absolvovali bezpečnostné previerky NBU a dostali certifikát o prístupe k utajovaným skutočnostiam. Certifikát nájdete v sekcii Na stiahnutie.

Čítať ďalej...

Pracovné dni radiofarmaceutické sekcie nukleárnej medicíny 2017

Jedno z tém uplynulých pracovných dní radiofarmaceutické sekcie nukleárnej medicíny konanej v Třebíči, ktorých sme sa zúčastnili, boli požiadavky na priestory pre prípravu rádiofarmák s ohľadom na GMP, vychadzajúce z európskeho pokynu PE 010-4 PIC/S.

Čítať ďalej...

Rozšírenie služieb skúšobného laboratória

V rámci rozširovania služieb skúšobného laboratória novo zabezpečujeme validácie centrifúg, vrátane chladených centrifúg.

Čítať ďalej...

ISO 14644-1:2015

Naše akreditované laboratórium, pre oblasť technológie čistých priestorov, zaisťuje meranie podľa novej normy na čisté priestory EN ISO 14644-1:2015

Čítať ďalej...

ANALYTIKA 2016

Ďakujeme za vašu návštevu v našom stánku na veľtrhu Analytika 2016, zameranú na laboratórnu techniku a biotechnologie. Bolo nám potešením sa s Vami stretnúť a
súčasne si hovoriť o našich novinkách.

Čítať ďalej...

VYUŽITIE VZDIALENEJ POMOCI CEZ TEAMVIEWER

Pre vzdialenú pomoc sme novo zaviedli aj podporu pomocou aplikácie TeamViewer. Táto aplikácia umožňuje ako komunikáciu, tak aj vzdialené pripojenie na plochu Vášho počítača.

Čítať ďalej...

Čisté priestory v zdravotníctve a farmácii 2014

Labox, dodávateľ komplexných riešení čistých priestorov, je partnerom konferencie "Čisté priestory v zdravotníctve a farmácii priestory v zdravotníctve a farmácii" priestory v zdravotníctve a farmácii" organizované v Prahe 30.januára a 26. - 27. februára 2014. Konferencia si kladie za cieľ informovať o aktuálnych požiadavkách, normách, technológií, materiáloch, monitoringu a ďalších otázok z odboru čistých priestorov.

Rozšírenie rozmerového radu závesných boxov FBB120-R

Na základe Vašich požiadavkov sme rozšírili rozmerový rad závesných laminárnych boxov typu FBB120-R o šírku 2400 mm s typovým označením FBB120-R2. Pre cenovú ponuku alebo viac informácií nás prosím kontaktujte.

Čítať ďalej...

Analytika 2012

Ďakujeme za Vašu návštevu nášho stánku na 23. mezinárodnom odbornom veľtrhu inštrumentálne analytiky, laboratórnej techniky a biotechnológie Analytica 2012 organizované v Mníchove / Nemecko /. Na stánku, okrem iného, bol s úspechom predstavený nový typ laminárneho boxu pre IVF pracoviska.

Čisté prostory ve zdravotnictví a farmacii 2013

Labox, dodavatel komplexních řešení technologie čistých prostor, je partnerem konference "Čisté prostory ve zdravotnictví a farmacii" pořádané v Praze 26. - 27. února 2013. Konference si klade za cíl informovat o aktuálních požadavcích, normách, konstrukcích, materiálech, monitoringu a dalších otázek z oboru čistých prostor.